• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Beste forsikring

De fleste av oss går gjennom et par uheldige hendelser i løpet av livet. Enten vi kjører litt for fort med bilen på glatta, eller blir syk i løpet av utenlandsferien, finnes det flere ulykker som ikke er særlig gunstige. Det koster tross alt en del penger i enkelte av disse hendelsene, og da er det viktig å ha en sikker forsikring ved sin side. Hvis ikke vil budsjettene garantert bli strukket til det ytterste.

Store verdier, slik som hus og bil, er vanskelig å dekke helt selv når uhellene inntreffer. Det er derimot ikke alle som er fornøyd med å få regningen på forsikring i posten, spesielt dersom en aldri får bruk for det. I realiteten er det da bare en betaling for å ha ekstra trygghet hver måned. I praksis betaler en inn penger til forsikringsselskapet som hjelper andre mennesker med å utbetalinger.

Det er nettopp derfor den beste forsikring som dekker det viktigste er noe mange mennesker ser etter. Denne forsikringen vil kunne gi deg den økonomiske støtten du trenger når noe inntreffer, samtidig som regningene ikke tårner seg opp og vilkårene dekker ting du ikke trenger, eller enda verre, ikke dekker det du faktisk trenger. Nettopp dekningen er noe av det viktigste ved forsikring.

Vi skal i denne artikkelen gå nærmere på hva som kjennetegner den beste forsikringen. Siden det finnes mange forsikringer, og ikke minst mange forskjellige behov, skal vi gjøre et dypdykk i dette emnet. Hva er den beste forsikring for den gjennomsnittlige nordmannen? Les videre for å få en innsikt i hvordan du kan gi deg selv og din familie den tryggheten dere trenger i hverdagen.

Hvorfor har man forsikring?

Hvis du skal finne den beste forsikringen for deg selv, er det viktig at du ser gjennom nettopp hvorfor en benytter seg av forsikring. Denne løsningen er nemlig rettet mot et helt spesifikt mål i å gi deg økonomisk trygghet. Enten du har kjøpt en helt ny bil, eller kanskje skal ut på en reise, er det kjedelig å måtte betale ut av lomma de kostnadene som kan oppstå ved eventuelle skader.

De aller færreste har i det hele tatt rom i økonomien sin til å betale dette. Er verdien av gjenstandene dine nok, bør du forsikre dem for å sikre at verdiene beholdes ved ulykker og skader. Det er simpelthen for risikofylt å la være, selv om mange gjør dette for å spare penger. Samtidig vil den beste forsikring kunne gi deg muligheten til å dekke akkurat hva og hvor mye du måtte ønske.

Noen forsikringer er lovpålagt, mens de aller fleste er helt valgfrie. De beste forsikringene er uansett de som dekker det du personlig trenger. Her varierer behovet som nevnt ganske stort fra person til person. Merk at det ved alle forsikringer vil være en egenandel involvert. Dette er en kostnad som skal betales av personen som forsikrer gjenstandene sine, som et lite tilleggsbeløp ved utbetaling.

Forsikringer sikrer i det store og det hele at privatpersoner står bedre rustet økonomisk, enten huset skulle brenne ned, bilen krasjer, eller andre uheldige situasjoner oppstår. Mange får aldri bruk for sine forsikringer, da de aldri havner i disse ulykkene. Men siden den økonomiske risikoen er såpass stor ved ikke å ha forsikring, velger de fleste dette. Allikevel er det viktig å finne den beste forsikringen.

Sammenlign norske forsikringsselskaper

Sammenligning er helt klart den mest fornuftige måten å finne den beste forsikringen på. Det å få en helhetlig oversikt, vil kunne gi deg muligheten til å fatte et faktabasert valg. Vanligvis er det dessverre slik at mange bare velger det første og det beste som de ser. Da er det ikke noen garanti for at en kan si at en har valgt den beste forsikringen, og det kan skjule seg store besparelser og bedre betingelser hos andre.

Innenfor hver form for forsikring, slik som boligforsikring, bilforsikring, og reiseforsikring for eksempel, finnes det vanligvis et titalls forskjellige aktører du kan velge. Dermed er det altså godt med valgmuligheter for deg, og dette kan du bruke til din fordel. Konkurransen fører nemlig både til bedre betingelser for forsikringen, samt bedre priser, dersom du lar selskapene kjempe om deg.

Det er en god ide å sammenligne forsikringsselskap hvert fall en gang i året. Mange ender dessverre opp med å holde seg til den samme leverandøren i mange år. Dette er på tross av at forsikringen kanskje endrer sin dekning, og potensielt skrur opp prisen sin ikke minst. Da er det ikke lenger den samme forsikringen som en betaler for, men mange legger ikke stort merke til det før uhellet treffer.

Du bør kanskje spesielt se nærmere på pris for å finne en billig forsikring, men det viktigste er dekningen din. Den beste forsikringen dekker nettopp det du trenger. For eksempel bør du se etter en boligforsikring som dekker vannskader og skadedyr dersom du har en gammel bolig. Samtidig bør du sammenligne alternativer og finne en bedre kasko for den helt nye bilen du har kjøpt.

Klar? Til skjema!

Helt nødvendige forsikringer

Noen forsikringer er helt nødvendige og pålagte. Ofte er disse knyttet til det faktum at du først og fremst skal forsikre deg mot ansvaret for de skadene som potensielt kan påføres andre. Havner du i en ulykke, vil tross alt kostnadene bli meget store. For eget hjem er det også pålagt forsikring. Nedenfor går vi gjennom de forskjellige forsikringene som det er helt nødvendig å ha.

Bilforsikring

Du er i Norge nødt til å ha ansvarsforsikring når du kjører på veien. Dette er en forsikring som er myntet på å erstatte de kostnadene som eventuelt oppstår når andre mennesker og deres bil, samt eiendeler i bilen, blir skadet eller ødelagt ved en ulykke. Dette er altså ikke en forsikring som dekker din egen bil. Forsikringen er det helt minimale som skal dekkes av deg som privatperson etter loven.

Mange vil nok argumentere at dette ikke er noen god forsikring, men relativt sett kan det være den beste forsikringen for din situasjon. Eier du en veldig rimelig bil, til en verdi av for eksempel 10,000 kr, vil det ikke være hensiktsmessig med kasko. Det er da bedre å benytte seg av en ansvarsforsikring, siden du mest sannsynlig ville betalt mer for kasko enn reparasjon av en så billig bil ville kostet deg.

Boligforsikring

Boligforsikring er en forsikring som lar deg forsikre din bolig og den byggemassen som tilhører boligen din. Her inkluderes vegger, tak, vinduer, og det som er. Forsikringen dekker skader ved brann og vann for eksempel, i tillegg til hærverk som er blitt påført ved et innbrudd. Dette kan altså være alt fra et ødelagt vindu, til et hus som har brent helt ned til grunnen.

Det er ikke bare pålagt å ha boligforsikring, men helt naturlig å velge et slikt alternativ for å sikre seg. Boligen er for de aller fleste mennesker det mest verdifulle de kommer til å eie i løpet av livet sitt. Dermed er det lurt å sette av pengene til å forsikre denne, uansett om det er lovpålagt eller ei. For skulle boligen brenne helt ned, hadde det vært kjedelig å ikke få dekket ett eneste øre av noen.

Gode forsikringer å ha

De beste forsikringene, utover de som selvfølgelig er lovpålagte, er også gode å ha. Enten du er eneste person i familien med inntekt, eller skal ut på en lengre tur til utlandet, er det lurt å sikre seg selv. Her kan du potensielt gå på en skikkelig økonomisk smell om du ikke sikrer deg selv med en forsikring. Nedenfor går vi gjennom et par av de forsikringene som er helt nødvendige.

Livsforsikring

Livsforsikring kan det argumenteres for at er helt nødvendig for enkelte, men denne er altså ikke lovpålagt. Er du eneforsørger i familien din, hadde det vært en tragedie økonomisk om du uventet skulle gått bort. Ikke bare hadde familien fått byrden med å kunne dekke inntektsfrafallet ved din død, men de ville også måtte dekke begravelsen med penger fra egen lomme.

En livsforsikring er en engangsutbetaling som kommer i det personen bak polisen går bort. Da får de nærmeste utbetalt en større sum som er tiltenkt å dekke behovene deres som følge av bortgangen. Dette er en av de beste forsikringene en kan skaffe seg, da den sikrer den økonomiske tryggheten basert på inntekt til en hel familie. En velger selv hvor mye en ønsker å forsikre seg for her.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en annen forsikring som er meget viktig, men som mange unnlater å tegne. Denne ses på av mange som en unødvendig utgift, i den grad at de kanskje aldri har fått bruk for den. Men dette er virkelig en av de beste forsikringene dersom en for eksempel skulle havne på sykehusene. Selv når bagasjen går tapt, er det snakk om flere titusener kroner i tap for mange.

En reiseforsikring dekker også kansellerte avganger ved reiseforbud for eksempel, og det er sånn sett en veldig dekkende forsikring. Selv om det finnes områder der reiseforsikringen ikke dekker deg, slik som flystreik for eksempel, er dette en av de beste forsikringene som finnes der ute. Den sikrer hele familien din bedre vilkår dersom noe skulle forekomme i løpet av en reise.

Forsikring mot uførhet

Uførhet kan potensielt bli dekket av for eksempel yrkesskadeforsikring, dersom skaden oppstår grunnet yrket. En får dessuten også støtte fra staten ved uføretrygden. Allikevel er ikke alltid disse løsningene hverken gjeldende eller gode nok. Da er behovet for å benytte seg av uføreforsikring absolutt tilstede. Denne sikrer deg nemlig inntekt videre etter du har blitt ufør.

Enten du blir halvt ufør, eller ikke kan jobbe i det hele tatt, er det unektelig et tydelig inntektfrafall når du ender opp med å miste muligheten til å jobbe fullt. Dette kan være en betydelig påkjenning for familiens økonomi, spesielt dersom denne allerede er presset. En uføreforsikring er en av de beste forsikringene for å sikre hele familien din at inntekten ikke påvirkes av sykdom og skader.

Hva er en god forsikring?

Det er ikke bare enkelt å fastsette hva en god forsikring er. Her finnes det nemlig mange vilkår for sammenligninger. Det viktigste er nok derimot vilkårene i avtalen som du har signert. Disse spriker nemlig mye mellom forskjellige konkurrenter. Ikke la deg lure av prisen hver gang, da denne ofte er lavere fordi det ene selskapet har et dårligere tilbud enn de andre med dyrere pris.

En god forsikring dekker det du trenger til den rimeligste prisen. Det kan godt hende at andre forsikringer er rimeligere, men har ikke boligforsikringen dekning av sopp og råte for din gamle bolig, er det ikke den beste forsikringen for deg. Da trenger du å se nærmere på vilkårene i avtalen, og det samme gjelder for vannskader, skadedyr, og andre elementer som boligforsikringen ikke alltid dekker.

Flere faktorer spiller inn

I tillegg til avtalevilkårene og dekningen, finnes det selvfølgelig flere andre faktorer som spiller inn her. Blant annet er det viktig å sammenligne selskapene på prisen deres, så sant forsikringene treffer dine behov. Det er også helt unektelig viktig at du ser nærmere på faktorer som pålitelighet og kundeservice. Nedenfor har vi gått gjennom viktige faktorer utover selve dekningen fra forsikringen.

Pris

Pris er en veldig viktig faktor for ditt valg av forsikring. Tross alt er det viktig at prisen på forsikringen først og fremst faller inn under ditt budsjett. Videre er det kjedelig å betale mer for forsikringen enn det den egentlig er verdt. Det er selvfølgelig også kjedelig å betale mer for en avtale som du kan få en tilnærmet kopi av hos et annet forsikringsselskap for akkurat samme dekning og vilkår.

I prisen på en forsikring, er det dessuten flere faktorer du skal se nærmere på. For eksempel er det fornuftig å følge med på om månedprisen kun er for en kampanjeperiode eller lignende. Du skal helst finne ut av hva prisen er i det lange løp, da de fleste alltid ender opp med å holde seg til den samme forsikringleverandøren over tid. Se også etter ekstra gebyrer ikke inkludert i prisen.

Pålitelighet

Hvor pålitelig aktøren er, bør være viktig for ditt valg av forsikring. Det finnes i dag flere titalls aktører for forsikring innenfor de fleste områder. Enten du skal forsikre din bolig, eller ønsker økt økonomisk trygghet når du skal ut på reisefot, er du nødt til å være sikker på at forsikringsselskapet er pålitelig. Hva skjer om forsikringsselskapet ditt for eksempel skulle gå konkurs i løpet av perioden du er med dem?

Det er allikevel viktig å ikke nødvendigvis utelukke forsikringsselskap, bare fordi du ikke har hørt om dem før. Samtidig er det selvfølgelig en trygghet i å velge et selskap som har bestått i mange år. Dette gir deg sikkerheten om at de vil holde det gående videre, og dermed kunne støtte deg opp med gode tilbud. Men ikke la de jekke opp prisene, bare fordi de har en bedre pålitelighet.

Kundeservice

Kundeservice er noe nordmenn har fått øynene mye mer opp for innenfor levering av tjenester. Dette er et viktig område å gjøre det godt innen for ethvert selskap, og dette handler om at en ønsker økt trygghet og rask behandling når uhellet faktisk inntreffer. Skal du kreve en utbetaling, dersom for eksempel huset brenner ned, ønsker du nok helst en rask prosess for å fjerne byrder.

Noe så enkelt som kundeservice 24 timer i døgnet kan være en viktig faktor for ditt valg. Hvilke kanaler kan du nå selskapet i? Til hvilke tider er det tilgjengelige? Se gjerne også gjennom deres sider i sosiale medier. For å finne den beste forsikringen, er det viktig å se nærmere på de faktorene som også gir en ekstra verdi, men ikke nødvendigvis en finansiell verdi.

Beste forsikring unge

For å finne den beste forsikringen for unge mennesker, er jobben ofte noe vanskeligere. Spesielt innenfor bilforsikring er det ikke uvanlig at menn under 25 år betaler langt mer enn en eldre dame. Dette er tilfellet fordi yngre menn statistisk sett har en større sjanse for å havne i ulykker. Det har ingenting å si om du selv aldri har vært i en ulykke eller er veldig forsiktig i hverdagen.

Den beste forsikring for unge mennesker kommer gjennom nøye sammenligning, akkurat som foreldrene må gjøre. Men allikevel finnes det et triks, dersom en er villig til å ta risikoen, hvor en kan spare en hel del på forsikringen til barna. En kan nemlig tegne forsikringen i sitt navn, slik at barna slipper å bli personen bak forsikringen. Da kan en i mange år, helt til de blir voksne for alvor, spare mye.

Beste forsikring kan være rimeligere enn du tror

Den beste forsikringen i markedet er ikke nødvendigvis så dyr som du tror. Først og fremst skal du sette deg ned og finne en forsikring som faktisk dekker de behovene din bolig, kjøretøy, inntekt, og andre områder av livet har. En god boligforsikring skal som nevnt dekke elementer slik som vannskader og skadedyr. Hvis ikke, er det viktig at du finner frem til tilleggsforsikringer.

Det vil si, det kan tross alt hende at du ikke trenger noe av dette. Da er den beste forsikringen for deg en som ikke dekker dette nødvendigvis. Du kan tross alt spare mye på å luke ut forskjellige dekninger fra forsikringen. Det er stor forskjell på hvor god forsikring du bør ha mellom en bil til 15,000 kr og en båt til 800,000 kr. Kasko er sjeldent en god løsning for førstnevnte, da det ikke lønner seg økonomisk.

For å finne den beste forsikringen, er det viktig å forstå verdien av polisen. En forsikring kan være mye dyrere enn andre alternativer, men dersom de ikke har samme dekning, er det ikke sammenligningsgrunnlag. Finn akkurat de vilkårene du ønsker dekket, og sammenlign deretter de få alternativene du sitter igjen med basert på hvilken kostnad de har per måned.

Identifiser behovet for forsikringer

Du kan finne noen av de beste forsikringene i Norge basert på dekning, pris, og selskapets gode service og pålitelighet. Men hva hjelper dette egentlig om du ikke trenger forsikringen? For eksempel er det mange som har kasko på bilen sin, da den en gang var verdt ganske mye penger. Når bilen derimot begynner å verdsettes til mindre og mindre, kan ansvarsforsikring være den beste forsikringen.

Kanskje har du også en innboforsikring som en gang i tiden dekket mange dyrebare gjenstander. Det er ingen hensikt i dag å betale noen hundrelapper ekstra i måneden for å beskytte verdier som ikke er verdt utbetalingen. Ja, du mottar en høyere utbetaling, men rent økonomisk vil den beste forsikringen for deg være en som faktisk dekker det du trenger av erstatning for eiendeler.

Det samme kan sies om alt fra livsforsikring til hundeforsikring. Generelt sett er forsikring en god ide, da det sikrer deg rent økonomisk. Noen ganger er derimot ikke forsikringen hensiktsmessig, og innimellom dobbelt forsikrer folk seg til og med. Det er for eksempel ingen hensikt i å forsikre mobilen din, dersom innbo- og reiseforsikring allerede tilstrekkelig dekker denne.

Finn den beste forsikringen for deg!

For å finne den beste forsikringen for deg, skal du altså først identifisere behovet ditt. Når du har funnet ut av hva du trenger, er du bare nødt til å lese gjennom vilkårene som finnes der ute. Her er det mange aktører å se gjennom, slik at en sammenligningside for forsikringer er et godt sted å starte lete-jakten din. Da kan du raskt få innsikt i hvem som har de dekningene du trenger.

Når du har funnet frem til aktørene, er det videre lurt å sammenligne på pris også. Det mange ikke innser, er at de hver eneste måned overbetaler for forsikringen sin. Mye av det stammer fra det faktum at de færreste tenker at det er enkelt å bytte forsikring, og de bare nøyer seg med samme leverandør. Det er derimot veldig enkelt å bytte, og derfor hensiktsmessig å sammenligne pris.

Potensielt sett kan du både få den beste forsikringen og den billigste i ett smekk. Det er vanligvis slik at den beste forsikringen koster mer, men relativt sett vil den muligens også være billigere, i den forstand at den dekker mer.

Klar? Til skjema!

sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

sett i gang