• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Innhold skjul

Derfor er bilforsikring viktig

Bilen er en av våre mest verdifulle eiendeler, og denne er viktig for vår hverdag. Nettopp derfor er bilforsikringen essensiell for å sikre oss at vi alltid har en økonomisk trygghet for at skader blir erstattet ved ulykker.

Det er nettopp her forsikringen kommer inn i bildet. Denne forsikringen sikrer oss mer eller mindre at vi vil kunne få tilgang på erstatning dersom bilen skades.

Det er her sikringer mot kollisjonsskader, brann, tyveri, og andre hendelser. En kan også få helt spesifikk elbilforsikring, dersom en har en slik bil. Da kan en i tillegg til de mange andre sikringene, også sikre seg mot at batteriet går fyken, eller at laderen blir stjålet for eksempel. Det finnes mange store fordeler med en bilforsikring som er spesifikt rettet mot det behovet en har.

Dessverre er det veldig få som setter seg noe mer inn i emnet bilforsikring enn at de velger en aktør og holder seg til denne. Folk flest bytter nemlig nesten aldri forsikringer. Da ender de ofte opp med et dårlig tilbud, der forsikringsselskapet år etter år skrur opp prisen litt og litt. Siden disse betalingene ofte foregår gjennom avtalegiro, er det mange som ikke engang legger merke til kostnaden.

Men dersom en sammenligner bilforsikring, ser en fort at det er mye å spare i dette markedet. For å finne best mulig forsikring til bil, er det viktig å forstå dette markedet bedre. Hvordan forsikringen prises, og hva som er viktig å ha med i en bilforsikring, er for eksempel et par av de faktorene en bør se på. Les videre for å få bedre innsikt i hva som er viktig å se på ved bilforsikring.

Hva er bilforsikring?

Bilforsikring er en type forsikring som sikrer enten verdien av din bil, eller på et minimum at du ikke er ansvarlig for å dekke kostnadene til skader på andre biler og personer i trafikken. Forsikringen er helt essensiell for å leve økonomisk forsvarlig, og denne hjelper deg å dekke kostnader de aller færreste klarer å dekke av egen lomme. Forsikringen kan som oftest også hjelpe deg med kostnader til advokat dersom du har kjøpt en bil som ikke fungerer. Nedenfor går vi gjennom de forskjellige typene.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring er lovpålagt og den viktigste forsikringen å dermed ha. Denne forsikringen er ikke tekniske sett en bilforsikring, i den forstand at den ikke forsikrer bilen din. I stedet forsikrer den deg i trafikken, dersom du skulle skade andre biler, deres eiendeler, eller personene i bilene. Da vil nemlig ansvarsforsikring dekke deg mot å erstatte bilene og personenes skader fra egen lomme.

For en ny bil, er det helt klart at et totalvraks erstatning fort kan komme på flere hundre tusen kroner. Nettopp derfor tenker mange at ansvarsforsikring er meget gunstig, og ikke bare en lovpålagt forsikring. Men kanskje enda viktigere enn at skadene på bil er dekket, er det faktum at forsikringen også vil dekke de skadene som forekommer på andre personer, noe som kan løpe til millioner.

Delkasko

Delkasko er ett hakk opp fra ansvarsforsikring, og her får du dekket for eksempel brann og tyveri i bilen din. Dersom du har en veldig rimelig bil, er vanligvis ansvarsforsikring best å velge. Men dersom du for eksempel har verdifulle eiendeler i bilen din, eller bilen din bærer en noe høyere verdi, kan det være lurt å forsikre den mot brann og tyveri. Det koster nemlig ikke stort mer.

Det er vanlig å velge delkasko for rimeligere biler, men da biler som en fortsatt ønsker noe erstatning igjen for i enkelte tilfeller. Har en budsjett til det, anbefales det ofte å minimum skaffe delkasko, men ansvarsforsikring går også helt fint i de tilfeller hvor en velger å spare litt penger på forsikringen. Det er ikke all verdens forskjell her, og merk at ansvarsforsikring er inkludert i delkasko.

Kasko

Kasko er alltid navnet på bilforsikring som dekker din egen bil i trafikken. Faktisk er det mange som bare kaller bilforsikring kasko, selv om det altså her finnes 4 forskjellige varianter. Fordelen med kasko, er at en får dekket eventuelle skader på biler når en kolliderer, bilen brenner, under tyveri, eller når en altså skader andres biler og person. Den dekker altså litt mer enn delkasko.

Merk derimot at selv om kaskoforsikring dekker skader på egen bil, er det alltid en egenandel involvert. Denne justerer du selv, og jo lavere egenandelen er, jo mer betaler du per måned og vice versa. Noen ganger gjør den høye egenandelen at det heller lønner seg å betale reparasjoner ut av egen lomme, noe som er verdt å se nærmere på når du velger egenandel.

Superkasko

Superkasko er den fjerde og beste forsikringen. Noen forsikringsselskap kaller denne også for fullkasko, selv om superkasko har blitt mer etablert med årene. Denne forsikringen dekker alt det de ovennevnte forsikringene dekker, pluss litt til. For eksempel er en stor fordel ved superkasko at denne forsikringen også dekker deg når du kjører i en leiebil når bilen er på verksted.

Det finnes også mange flere fordeler med superkasko, og dette er en god forsikring å ha på de dyreste bilene. Dersom du for eksempel får en god bilforsikringsbonus, kan det lønne seg å investere i å oppgradere til superkasko, da dette nødvendigvis ikke er en så veldig dyr forsikring å ta på seg. Her må det igjen gjøres en vurdering basert på bilens verdi og dine egne budsjetter for forsikring.

Klar? Til skjema!

Hva koster bilforsikring? (pris)

Nettopp budsjettene er viktige å holde styr på. Da er et naturlig spørsmål: Hva koster bilforsikring? Her er det selvfølgelig ingen fasit. Bilforsikring kan koste alt fra noen tusen kroner i året til flere titalls tusen kroner. Her finnes det flere faktorer som spiller inn i bildet. Alder, kjønn, bosted, bilmodell, og tidligere historikk, er alle viktige faktorer som påvirker hva din bilforsikring koster.

Alder er først og fremst en viktig faktor, da yngre mennesker statistisk sett havner i flere ulykker. Forsikringsselskapene er en av de få bransjene som får lov til å «diskriminere» på pris, noe som betyr at en bestemor på 80 år, med alle andre faktorer helt like, vil få rimeligere forsikring enn en ung mann på 18 år. I tillegg til alderen, vil derimot også kjønnet påvirke prisforskjellene noe.

Videre er det viktig å notere at det området du bor i også har en innvirkning på prisen på din forsikring. Det er også selvfølgelig slik at selve bilen du fører er viktig. Dette gjelder først og fremst verdien av bilen, da det er dyrere å forsikre en helt ny bil enn en bruktbil med over 10 år på veien. Naturligvis vil antallet hestekrefter i bilen også påvirke prisen, og dette kan gjøre store utslag.

Sist, men ikke minst, er nok din tidligere historikk den viktigste faktoren. Som vi skal se nærmere på senere i denne artikkelen, vil den bonusen du har hos forsikringsselskapet påvirke prisen din betydelig. Dersom du opprettholder en høy bonus, kan du nemlig spare veldig store beløp, og dermed dessuten oppgradere til bedre dekning, uten at dette vil koste deg noe ekstra nødvendigvis.

 

Billig bilforsikring

Ønsker du deg billig bilforsikring generelt sett, er det mange ting du kan gjøre. Det mest effektive grepet som finnes, er å kjøre forsiktig. Dersom du ikke havner i noen ulykker, vil nemlig forsikringen din kunne nyte godt av den bonusen forsikringsselskapet yter. Dessuten vil du jo også kunne spare deg med å aldri betale ut egenandelen, som tross alt kan bli ganske dyr til tider.

Videre er det et viktig poeng at du bør tenke over hvilken bil du velger. Det å gå for familiebilen med færre hester, er nok kanskje et bedre valg rent økonomisk enn sportsbilen, ikke bare grunnet den direkte kostnaden, men også på bakgrunn av bilforsikringen. Som nevnt har hestekrefter en stor innvirkning på prisen, og dette er en av de eneste faktorene du effektivt kan påvirke.

Et annet viktig poeng for å få en så billig bilforsikring som overhodet mulig, er at du må la forsikringsselskapene konkurrere om deg som kunde. Som nevnt i innledningen, er det altfor mange som bare velger det første og beste forsikringsselskapet, for så å holde seg til denne aktøren i mange år fremover. Dette gir gjerne bare overprisede tjenester, og attpåtil uten den beste dekningen.

 

Beste bilforsikring

Den beste bilforsikringen får du av å sammenligne de mange alternativene som finnes der ute. Som nevnt er det altså lurt å sammenligne for å finne billig bilforsikring, men skal du finne den beste må du også sammenligne. Her er det nemlig ikke bare prisen du skal se på, da en bilforsikring ganske klart kan være billig relativt sett, selv om den ikke nødvendigvis er så rimelig.

En god bilforsikring skal først og fremst dekke det du trenger. Dersom du har en bil som er verdt under 10,000 kr, er ansvarsforsikring den beste bilforsikringen for deg. Har du i stedet en bil som er verdt flere hundre tusen, er minimum kasko det riktige valget for deg. Det er altså situasjonsavhengig hva den beste bilforsikringen for ditt bruk faktisk er.

Allikevel vil det som en hovedregel være viktig at forsikringen for eksempel har god kundeservice. Når du blir utsatt for en ulykke og bilen skades, er det viktig å kunne ha en kundestøtte å lene seg på. Her kan en komme med henvendelser rundt hvordan bilen skal fikses, hvem som skal reparere den, og når forsikringsselskapet vil sette i gang jobben med nettopp dette.

Sist, men ikke minst, er det viktig å vite at forsikringsselskapet er pålitelig. Ikke bare velger folk selskap basert på det første og det beste, men mange velger også gjenkjennelige merkevarer. Det er litt synd, grunnet at de går glipp av gode tilbud, men det er samtidig forståelig. De færreste ønsker nemlig å velge et forsikringsselskap som de ikke er helt sikre på om de kan stole på.

Finn beste bilforsikring nå

Bonus på bilforsikring

Bonus på bilforsikring er en viktig ordning for å gi de som er flinke sjåfører rabatter. Det er nemlig slik at dersom en unngår ulykker i mange år på rad, vil en kunne få en bedre rabatt på forsikringen. Vanligvis starter en her på rundt 40 %, mens en gradvis jobber seg oppover. Som en maksbonus for bilforsikring, er det vanligvis slik at selskapene ender opp med å gi en rabatt på 75 % for resten av perioden.

Bonusene er meget gunstige, da de belønner de som er dyktige i trafikken. Merk at en derimot i den andre enden av skalaen, vil tape bonuspoeng ved skade. Her er det gjerne et maks bonustap ved skade som ligger på rundt 10 %. Dersom du altså har gått uten skader på bilen i 5 år, og ligger på 70 % i bonus for eksempel, vil du etter kollisjonen da ende opp med å ha 60 % i bonus hos selskapet.

Merk at en ikke vil tape bonus dersom det kan påvises at du ikke hadde noen skyld i ulykken. Da vil hele kostnaden falle på andre parten i ulykken eller deres respektive forsikringsselskap. Har du en bonus, er det videre et interessant poeng at du muligens betaler det samme for superkasko som andre betaler for sin delkasko til og med. Såpass store er forskjellene med bonuser i bildet.

 

Hvordan sjekke bonus?

Du kan sjekke vilkårene for din forsikring, betalingshistorikk, personlig informasjon, og mye mer på kontoen hos forsikringsselskapets nettside. De færreste bruker i dag tross alt papirfaktura, og til og med e-faktura er nesten utdatert for forsikringer. Det er nemlig slik at de fleste setter opp en avtalegiro fra banken, før de nærmest aldri igjen ser på betingelsene for bilforsikring.

Men dersom du ser nærmere på fakturaen eller inne på kontooversikten, kan du hos de fleste finne bonus til bilforsikring ganske enkelt. Her er det først og fremst viktig å sette seg inn i hvordan bonussystemet hos selskapet fungerer i praksis, før du videre tar en titt på hva din aktuelle bonus er. Gjerne representeres dette som en visuell oversikt, der du kan se hvor nære du er neste nivå.

 

Hvordan bytte bilforsikring?

Dersom du har funnet ut at din bilforsikring er for dyr, ikke dekker nok, eller ganske enkelt at du ikke er fornøyd med service, kan du selvfølgelig bytte bilforsikring. Her er det derimot mange som er usikre på hvor vanskelig denne prosessen faktisk er å gjennomføre. I realiteten er den kjempeenkel, og det skal ikke mer til enn at en bare kontakter sitt eget forsikringsselskap, samt det nye.

Men det inngår selvfølgelig et par viktige spørsmål i denne prosessen også. Til eksempel, kan en overføre den bonusen en har opparbeidet seg? Dersom en har 75 % i bonus på bilforsikringen, dreier dette seg tross alt om en del penger. Dersom du får en billigere forsikring et annet sted, men med en dårligere bonus, er det slettes ikke sikkert at du sparer penger på dette byttet i det hele tatt.

Dette illustrerer hvor viktig det er å ta med bonusen i vurderingen av de forskjellige forsikringene. Dersom du skal bytte forsikring, er det derimot vanlig at ditt nye forsikringsselskap lar deg ta med bonusen fra tidligere selskap inn til det nye. Alt du må gjøre her er vanligvis å ta med deg dokumenter, som da altså viser at du har opparbeidet deg en bonus grunnet godt skadefravær.

Du kan dessuten også selvfølgelig bytte fra ansvarsforsikring til delkasko, delkasko til kasko, og kasko til superkasko. Denne prosessen krever ikke stort med papirarbeid, og vanligvis er det bare snakk om et par klikk og et trekk med pennen. I løpet av kort tid vil du da ha satt opp den nye forsikringen, slik at denne gjør seg gjeldende når du kjører ut på veien.

 

Slik sier du opp forsikringen

Dersom du skal bytte forsikring, er det veldig viktig at du husker å si opp den gamle forsikringen. Det er nemlig få ting som er verre enn å betale dobbelt opp på forsikringene dine, da dette i praksis ikke dekker deg for noe mer, samt at det fort kan bli dyrt. Her er det viktig å være oppmerksom på oppsigelsestiden på den nåværende forsikringen før du foretar deg selv noe som helst.

På den andre siden skal du også være veldig forsiktig med å si opp din forsikring uten å ha en annen bilforsikring klar. Det skjer faktisk med jevne mellomrom at folk går i korte perioder uten forsikring, og når ulykkene da inntreffer, blir det veldig dyrt. Selv om en altså har betalt for forsikring i flere år, kan et par dager uten forsikring gjøre at du skylder flere hundretusen kroner potensielt sett.

Det beste alternativet er nok å sammenligne og finne frem til et alternativ først og fremst. Du trenger ikke tegne noen forsikring før du har innhentet all informasjonen. Når du finner et godt alternativ, kan du se etter oppsigelsestiden på din nåværende bilforsikring. Deretter er det opp til deg å time overføringen, men kanskje kan det være lurt å ha dobbeltforsikring i en ukes tid, fremfor å prøve å overlappe perfekt.

 

Forsikring for unge

Forsikring for unge er et hett tema når det kommer til bilforsikring, da som nevnt alder her spiller en stor rolle. Forsikringsselskapene går ut ifra statistikk, og de vet at yngre mennesker har en større sjanse for å havne i ulykker og skade bilene sine. Dette kan derimot bli veldig dyrt når du ønsker å etablere deg. Her kan du nærmest bli tvunget til å kjøpe en dårlig bil for å holde kostnadene nede.

I denne forstand er det mange som for eksempel lurer på om de kan overføre bonus på bilforsikring til barna sine. Dessverre går det bare an å overføre bonus på bilforsikring til ektefeller og samboere. Det er derimot en veldig god mulighet for å tegne bilforsikringen for barna dine i ditt eget navn, noe som kan være spesielt gunstig dersom du allerede støtter dem økonomisk uansett.

Samtidig skal en også tenke over at barna bør opparbeide seg en bilforsikringsbonus etter hvert også, men dette er nok lurest etter fylte 25 år. Det er her den ekstra kostnaden grunnet alder går betraktelig ned for yngre mennesker. Dersom barna studerer og har en trang økonomi, er det fint å ta forsikringen deres inn under sin egen. Da sparer en tross alt også på administrasjonskostnader.

Liste over forsikringsselskap som leverer bilforsikring

Lønner bilforsikring seg?

Bilforsikring er som nevnt pålagt gjennom ansvarsforsikring. Allikevel er det verdt å nevne at denne forsikringen fortsatt hadde lønnet seg, selv om den ikke hadde vært pålagt. Det er fordi den fjerner en meget stor økonomisk risiko i trafikken, nemlig det faktum at du kan ende opp med å skade både andre biler og personer. Personskader kan potensielt komme på flere millioner kroner.

Utover ansvarsforsikring, er det derimot alltid et legitimt spørsmål om bilforsikring lønner seg. Statistisk sett vil forsikringsselskapet tjene penger til syvende og sist, og mange mennesker bruker ikke delkasko, kasko, eller superkasko i løpet av livet sitt. Allikevel tegner de aller fleste med noenlunde verdifulle bilder disse forsikringene.

Det er fordi folk flest ønsker å unngå risiko. Selv om en muligens kunne gått hele livet sitt med bare ansvarsforsikring på bilen, er ikke denne risikoen verdt å ta, spesielt om en har en familie å ta vare på blant annet. Da bør det være et overordnet mål om å sørge for at de økonomiske interessene er ivaretatt, og her er selvfølgelig bilforsikring et veldig godt alternativ.

 

Sammenlign og finn en god og billig bilforsikring!

Enten du har bestemt deg for å bytte bilforsikring, eller kanskje er helt ok fornøyd med forsikringen du har, er det fortsatt lurt å sammenligne og få en oversikt. Det sies ofte at en bør sammenligne og se an markedet hvert år, selv om det nok kan bli litt slitsomt å bytte såpass ofte. Ser en nøye gjennom årlig, vil en få med seg nye kampanjer fra selskapene, samt nye forsikringsselskap.

Da kan en få innsikt i muligens bedre priser og bedre dekninger. Det er hele tiden utviklinger innenfor bilforsikring, og det kan potensielt være mye penger å spare, samt mye verdi å tilegne seg, dersom en tar en titt nærmere på de mange mulighetene. Sammenligner du bilforsikring i dag, vil du helt sikkert bli mer fornøyd med ditt valg!

Få uforpliktendet tilbud nå!

bilforsikring sammenligning

Helt grats, 100% Uforpliktende og veldig enkelt.

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud og sammenlign bilforsikring fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge å takke ja til det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

finn billigste bilforsikring nå

Ofte stilte spørsmål

Hva er prisen for bilforsikring?

Pris for bilforsikring varierer utifra flere faktorer. Blant annet type bilforsikring og dekninger, hvilke bil du kjører, årsmodell, din alder, tidligere skadehistorikk og hvor i landet du befinner deg.
 

Hva skjer dersom jeg overskrider årlig kjørelengde?

Dersom du overskrider årlig kjørelengde bør du ta kontakt med forsikringsselskapet. En konsekvens av å kjøre lenger enn hva man har betalt for er at du vil få redusert skadeoppgjør ved et uhell, eller ved en bilulykke.
 

Er bilforsikring lovpliktig?

Ja, bilforsikring er lovpliktig.
 

Hva slags bilforsikring trenger man?

Du må som et minimum ha kjøpt en ansvarsforsikring for å kunne bruke bilen på veien. Videre er det som regel anbefalt med en forsikring som går utover kun denne. Se f.eks. del-kasko eller fullkasko.
 

Er det mva på bilforsikringen?

Nei, det er ikke mva. på bilforsikringen eller noen andre forsikringstjenester forøvrig.
 

Dekker bilforsikringen tilhenger?

Bilforsikringen dekker tilhenger så lenge tilhengeren er festet til bilen. Dette gjelder hele veien fra Ansvarsforsikring til full kasko.
 

Dekker bilforsikringen leiebil?

Noen bilforsikringer vil dekke leiebil ved skade. Dette er et vilkår du bør sjekke med forsikringsselskapet og ha med i vurderingen når du skal velge bilforsikring.
 

Dekker bilforsikring hærverk på bilen din?

Noen bilforsikringer dekker hærverk på bil. Dette er som oftest inkludert i super- eller delkasko. Det er uansett også lurt å sjekke dette med forsikringsselskapet.
 

Dekker bilforsikring rust?

Nei, rust dekkes ikke av bilforsikringer.
 

Hva er bilforsikringbonus?

Bilforsikringsbonusen er en rabatt man får for skadefri kjøring. Desto lenger man har kjørt uten skade, desto bedre rabatt. Bonus kan også oppnåes ved å vurdere de forskjellige tilbyderne.
 

Hvordan sjekke bonus på bilforsikring?

Du kan enkelt sjekke din bonus ved å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt
 

Er veihjelp inkludert?

Veihjelp er inkludert i noen bilforsikringer. Typisk er dette inkludert i del-kasko, kasko og superkasko. Vurder vilkårene til hver enkelt forsikringstilbyder
 

Hva er grønt kort?

Grønt kort er et bevis på at du har forsikret kjøretøyet ditt. Dette kan brukes til bevis internasjonalt.
 

Hva er trafikkforsikringsavgift?

Trafikkforsikringsavgift er en avgift som faktureres fra forsikringsselskapene, men som reelt sett betales til staten. Det gjelder egne døgnsatser for trafikkforsikringsavgift som du må betale så lenge du har forsikret en bil.
 

Kan jeg få bilforsikring uten kredittsjekk?

Forsikringsselskapene vil kredittsjekke alle sine potensielle kunder.
 

Kan jeg få bilforsikring med betalingsanmerkning?

Ja, du kan få bilforsikring med betalingsanmerkning. Merk at forsikringsselskapet gjerne krever forhåndsbetaling for å gi deg en forsikring dersom du har betalingsanmerkninger. Dette kan variere fra en tilbyder til en annen
 

Hvor forsikrer jeg en veteranbil?

Flere forsikringsselskap tilbyr egne veteranbilforsikringer. Bruk vår sammenligningstjeneste og få et uforpliktende tilbud fra flere som leverer denne forsikringen.
 

Hvor forsikrer jeg en elbil?

De fleste forsikringsselskap som tilbyr bilforsikring, tilbyr og forsikring av elbil.
 

Hvilken er den billigste bilforsikringen i 2024?

Hvem som kan tilby deg den billigste bilforsikringen i 2021 avhenger av flere faktorer. Blant annet hvilke dekninger du ønsker, hvilke bil du har, kjørelengde mm.
 

Hvilken er den beste bilforsikringen i 2024?

Det er gjennomført flere tester og kåringer av beste bilforsikring. Frende forsikring har kommet godt ut i kundeservicesaker, mens andre aktører har kommet godt ut når det gjelder pris. Det å definere beste bilforsikring bør være opp til hvilke tilbud selskapene ønsker å gi deg.
 

Hvordan bytter jeg bilforsikring?

Du kan enkelt bytte bilforsikring ved å bestille dette fra et nytt forsikringsselskap. Selskapene ordner automatisk overgang fra tidligere leverandør. Bruk vår sammenligningstjeneste og motta gratis & uforpliktende tilbud fra flere forsikringsselskap.