• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Finn billigste forsikring

Uhell og skader inntreffer alle mennesker. Noen er selvfølgelig mer vant med dette, mens andre tenker det ikke vil skje dem før ulykken inntreffer. Fra brann i boligen, til å kjøre speilet inn i siden av garasjen, finnes det en rekke forskjellige måter en kan tøye de vanlige budsjettene sine. Da er det selvfølgelig en stor fordel å ha den sikkerheten som en forsikring kan gi hele familien.

Ingenting er verre enn å skade store verdier, for så å måtte dekke alt sammen på egenhånd. Samtidig er det mange som ikke har lyst på forsikringer. Dersom en ikke skader gjenstandene som er forsikret, så får en tross alt ingenting igjen for forsikringen sin, bortsett fra en trygghet som er der. Nettopp derfor velger mange å si nei takk til forsikringer som dekker mer, eller i det hele tatt forsikring i seg selv.

Men hva om du kan få en billig forsikring? Da får du den samme tryggheten, uten at du skal betale en hel del. Billig er selvfølgelig ofte et kompromiss, men det kan også ses på i en relativ sammenheng. En forsikring er billig, selv om den ikke er lavest priset, dersom den dekker det samme som de dyrere forsikringene. Her er det potensielt mye penger å spare på de forsikringene du har.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på nettopp det. Hvordan kan du finne en billig forsikring? Hvilke forsikringer må du i det hele tatt ha, og hvilke andre faktorer enn pris er det viktig å sammenligne selskapene på? Les videre i vår gjennomgang av billig forsikring for å få bedre innsikt i hvordan du kan presse prisene dine ned, men samtidig gi deg selv og familien riktig trygghet!

Hva er forsikring?

Forsikring er et veldig viktig konsept i samfunnet vårt. Statistisk sett er det faktisk slik at det ikke lønner seg å forsikre noe som helst. Allikevel velger de aller fleste forsikringer, i den grad at det gir oss en ekstra trygghet. Dersom vi for eksempel har kjøpt en helt ny bil, holder det ikke med den pålagte ansvarsforsikringen som kun dekker skadene på andre biler i ulykker.

Vi ønsker selvfølgelig også at bilen vår skal dekkes, dersom verdien er høy nok. Selv om vi aldri tidligere har vært i en ulykke, bør den helt nye bilen forsikres med kasko. Det samme gjelder en bolig. Selv om bolig- og innboforsikring er pålagt, skal det en god del til for at en ikke hadde tegnet disse uansett. Det ville tross alt vært en økonomisk tragedie om huset brant ned uten en forsikring.

Forsikringen gir deg en utbetaling som i teorien skal dekke den eiendelen som du har mistet eller som har blitt skadet. Det er vanlig at det er en liten egenandel inne i bildet. Dette er en sum du må betale uansett som en del av erstatningen. Denne summen kommer da altså i tillegg til den månedlige prisen på forsikringen, og det er veldig viktig at du er klar over egenandelen i avtalen.

Sett over ett er forsikringer på mange måter et samlelag for å øke økonomisk trygghet. Mange betaler inn til forsikringen gjennom hele sitt liv uten å bruke den, mens andre da drar nytte av det. Men fortsatt betaler vi videre inn, da det en dag kan hende at vi vil dra nytte av den selv. Forsikringer er og blir en av de viktigste prioriteringene økonomisk. Men det betyr ikke at billig forsikring ikke er viktig også!

Sammenlign forsikringspriser

For å finne en billig forsikring, er det viktig at en sammenligner godt. Mange velger bare det første og det beste som dukker opp, slik som et kjent forsikringsselskap. For å finne best pris på forsikring, er det derimot viktig at en bruker tid på å få seg oversikt over de mange aktørene, samt sammenligner disse med hverandre. Det er tross alt vanligvis et titalls alternativer innenfor hver kategori.

Da er det ingen god ide å gå for det første og det beste, da disse selskapene tross alt konkurrerer med hverandre. Gå derimot heller ikke i fella for kampanjer, selv om dette tilhører sjeldenhetene innenfor forsikringsbransjen. Dersom du velger en kampanje, vil det være viktig å se etter hva de normale prisene er i lengden, da en ofte holder seg til det samme selskapet over lengre tid.

Nettopp sistnevnte punkt er et veldig godt grunnlag for å sammenligne priser. De fleste ender nemlig opp med det samme forsikringsselskapet over lang tid, uten å tenke over hva andre koster en gang. Dette blir bare nok en utgiftspost i budsjettet, og en har ikke så mye interesse i å bytte, da en tenker at dette er vanskelig. Det stemmer derimot ikke, og det lønner seg virkelig å sjekke prisene jevnlig.

Dessuten er et siste punkt når en skal sammenligne priser som er viktig å se på, nemlig hvordan prisen er satt opp. Husk på at den månedlige prisen noen ganger kan være uten ekstra gebyrer, og i noen tilfeller dukker andre kostnader opp som ikke er forklart i månedsprisen. Det er viktig å få full oversikt over alle kostnader, slik at forsikringsprisen du velger gir deg mest mulig for pengene.

Disse forsikringene må du ha

Det finnes flere forsikringer som en er pålagt å ha. Disse har det formål å gi deg og de rundt deg trygghet. Enten det er snakk om skader i trafikken, eller såpass store tap at du bare må ha forsikring, vil norske lover pålegge dette. Kanskje kan det føles litt urettferdig å bli pålagt forsikring, men alle med sunn fornuft ville uansett tegnet forsikringer for deres boliger og biler uansett.

Bolig- og innboforsikring

Bolig- og innboforsikring er helt nødvendig. Disse lar deg nemlig få erstatning dersom boligen din for eksempel brenner ned, og du mister alle eiendelen i brannen. Boligforsikring er nemlig myntet på byggemassen til boligen din, slik at du får dekket det som er av ødelagte materialer. Dette gjelder brann, vannskader, og til og med tyveri, der hærverk naturligvis ofte skjer før innbruddet.

Innboforsikring er på sin side myntet på de eiendelene du har inne i huset. Her er det du selv som velger å forsikre for en viss verdi. Du kan i praksis gjøre forsikringen din billigere her på egenhånd, men merk at den relativt sett nok ikke vil bli noe billigere. Verdien du får vil uansett være den samme, da en høyere månedlig kostnad vil bety at et høyere beløp er dekket av forsikringen.

Bilforsikring

Bilforsikring er en annen viktig forsikring å ha. Her er det lovpålagt å ha ansvarsforsikring, da denne vil dekke kostnader rettet mot skader på andre personer og deres bil samt eiendeler. Du kan selvfølgelig oppgradere til kasko, som altså dekker din egen bil, men dette er ikke alltid nødvendig. Noen gamle biler er simpelthen ikke verdt det å ha kaskoforsikring på.

Du kan dermed få en billig forsikring til bilen din gjennom ansvarsforsikring. Det samme konseptet gjelder for motorsykler, båter, og andre kjøretøy som du eier. Forsikringene som dekker ansvaret er helt nødvendige, mens de andre er valgfrie. Allikevel, dersom kjøretøyet ditt holder en høyere verdi, er det lurt å vurdere mulighetene for å benytte seg av en bedre dekning enn ansvarsforsikring.

Disse forsikringene bør du ha

Det finnes flere forsikringer du bør ha, men som ikke er pålagt av loven. Disse er viktige, da de gir en ekstra økonomisk trygghet. Fra forsikringer som sikrer inntekten til familien din, og til de som sikrer din økonomi når uhellet inntreffer på ferie, så finnes det flere forskjellige forsikringer vi kunne nevnt her. Nedenfor har vi kort gått gjennom de 3 viktigste forsikringene du bør ha, men som ikke er pålagt.

Livsforsikring

Livsforsikring er en forsikring mange velger å hoppe over, uten å tenke over konsekvensene av å ikke ha den. En livsforsikring er nemlig meget viktig å ha, spesielt i en familie. Dersom mannen i familien for eksempel tjener betydelig mest, eller kanskje er den eneste som jobber, vil det være veldig viktig at familien er dekket dersom han plutselig skulle gå bort.

Mangel på dekning kan være katastrofalt og gjøre det tilnærmet umulig å dekke regninger som tidligere ble dekket av mannens inntekt. En livsforsikring vil gi en engangsutbetaling som skal lette på noe av det økonomiske trykket. Denne forsikringen er også en god hjelp i å finansiere begravelser, som tross alt er en kostnad mange ikke tenker over hvor høy faktisk kan bli.

Uføreforsikring

Uføreforsikring tar sikte på å forsikre den som blir ufør, det vil si ikke i stand til å jobbe. Her er det mulig at en fortsatt jobber litt, men inntektsfrafallet blir fortsatt betydelig ved bare halv jobb for eksempel. Staten vil her hjelpe til gjennom NAV blant annet, men det er ikke slik at denne satsen dekker inntektsfrafallet for alle. En uføreforsikring er derfor veldig viktig å ha.

Dersom du blir utsatt for en skade i jobb for eksempel, vil forsikringen da dekke den tapte inntekten din som følge av uføre. Dermed trenger ikke familien å leve i usikkerhet ved potensielle skader som setter en av de med inntekt ute av jobb. Dette kan potensielt ha katastrofale konsekvenser for familiens økonomi. Uføreforsikring er et trygghetsnett det anbefales å benytte seg av.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en annen type forsikring du virkelig ikke bør unngå, da selvfølgelig med forbehold om at du drar på en reise. Det sies ofte at det er risikosport å dra på ferie uten reiseforsikring. Denne forsikringen dekker nemlig en hel del, men da kanskje spesielt viktig sykehusopphold i utlandet. Dersom du ender opp med større skader, kan du nemlig vite at forsikringen dekker deg.

Dette gjelder også dersom du mister bagasjen for eksempel. Da vil reiseforsikringen din sørge for at eiendelene dine i kofferten blir refundert. Dersom du har elektronikk og verdisaker i kofferten, er det her tross alt snakk om veldig store tap. Reiseforsikringen vil også kunne dekke deg i de tilfellene der du mister muligheten til å reise grunnet reiseforbud fra den norske regjeringen.

Klar? Til skjema!

Hva inngår i forsikringspriser?

Forsikringspriser baserer seg på en rekke forskjellige faktorer. Prisen avhenger selvfølgelig av hva det er en forsikrer, men det er felles for alle at summen det forsikres for avgjør prisen først og fremst. En forsikring for din bolig er naturligvis mye dyrere enn forsikringen for bilen. Det vil si, med mindre bilen din er verdt flere millioner, forsikrer du altså en høyere verdi når du forsikrer boligen din.

Et annet viktig punkt for prisen på forsikringen, er selvfølgelig egenandelen. Dette er en sum du kan velge størrelsen på selv, innenfor et visst spekter. Egenandelen er en sum som du betaler ut for å løse ut forsikringen når uhellet inntreffer. Denne sikrer at du på mange måter hjelper forsikringsselskapet med en liten del av kostnaden, selv etter du har betalt månedlige kostnader.

Videre er selvfølgelig administrasjonsgebyrer, faktura, og andre kostnader priset inn hos forsikringsselskapene. Det er nettopp disse gebyrene som ofte utgjør forskjellen mellom forsikringsselskapet. Noen priser disse bare rett inn i månedsprisen sin, mens andre er transparente rundt akkurat hvor enhver kostnad faktisk benyttes og føres til.

Andre faktorer å sammenligne

I tillegg til forsikringspriser, finnes det selvfølgelig mange andre faktorer å vurdere. En billig forsikring i seg selv er ikke noe ultimat mål. Det er blant annet viktig at dekningen og vilkårene er bra, at kundeservice er behjelpelig når du trenger det, og ikke minst at aktøren bak er pålitelig.

Vilkår for forsikringen

Vilkårene for forsikringen er alltid viktigere enn prisen. Dersom boligforsikringen for eksempel ikke dekker de vannskadene du er redd for at skal oppstå, bør du lete hos andre selskaper. Det samme gjelder dersom du har en helt ny bil, og ser at vanlig kasko ikke dekker nok skader. Du bør lese nøye gjennom alle vilkårene i avtalen din for å sikre at forsikringen din er så dekkende som mulig.

Dekningen må du huske på at er det du betaler for. Om du velger høyere dekning eller flere områder for dekning, skal du selvfølgelig betale mer for dette. Dermed er det viktig å ikke sammenligne epler og appelsiner her. Mange går i fella at de sammenligner en bedre dekkende forsikring med andre dårligere forsikringer, for deretter å tenke at førstnevnte bare er dyrere og dermed mindre fristende.

Kundeservice

Kundeservice er et område en helst nok ikke skal se bort ifra ved forsikringer. Det er fordi det er et såpass viktig område. Når uhellet inntreffer, vil det ha lite å si om en billig forsikring har spart deg noen hundre kroner i måneden, dersom kundeservicen er dårlig. Her vil du ønske deg så rask og god hjelp som overhodet mulig, slik at du får dekket de kostnadene du har.

I de verste scenarioene, slik som at huset brenner, er det liten tvil om at en blir fortvilet. Da er det viktig å kunne ha god kundeservice å lene seg tilbake på for den sikkerheten som dette tilbyr. Du kan vite med trygghet at enkelte selskap hjelper kundene raskt. Les gjennom anmeldelser på nett, samt anbefalinger og tilbakemeldinger på firmaets egne Facebook-sider.

Pålitelighet

Pålitelighet er naturligvis også viktig for forsikringen. Hva skjer dersom forsikringsselskapet går konkurs? Er det snakk om et selskap som har de rette autorisasjonene? Hvordan har selskapet fart i andre saker som gjelder din situasjon? Pålitelighet er en viktig grunn til at de fleste bare velger ett av de større selskapene innenfor forsikring.

Selv om det er viktig å også se på de nyetablerte, kan det selvfølgelig føles som et tryggere valg å heller velge en av de aktørene som har vært med i flere tiår, og kanskje til og med i over ett århundre. Da kan du vite med full sikkerhet at selskapet er til å stole på og at de vil utbetale beløpene når uhellet inntreffer.

Billig forsikring for unge

Billig forsikring for unge er et viktig tema. Det er nemlig mange unge mennesker som velger å avstå fra forsikringer, da de tenker at dette blir en dyr og unødvendig kostnad. Lever en på et veldig innskrenket budsjett, er dette i og for seg forståelig. Allikevel vil budsjettet ta seg en virkelig støyt dersom leiligheten brenner ned, eller bilen ender opp i et totalvrak etter en ulykke.

Det er derfor enda viktigere for de unge å finne billig forsikring. Utover det å sammenligne aktørene i markedet, er det en veldig god ide å også se nærmere på forsikring gjennom foreldrene. Det er nemlig mulig for foreldre å for eksempel ta på seg bilforsikringen, en forsikring som er spesielt dyr for menn under 25 år. Ved å ta på seg forsikringer, og kombinere disse hos samme selskap, spares penger.

Beste forsikring trenger ikke koste mye

Den beste forsikringen trenger ikke å koste så veldig mye. Det viktigste en skal gjøre, er å sørge for at forsikringene først og fremst dekker de behovene som en har. Dersom din boligforsikring dekker både vannskader og skadedyr i den gamle boligen din, så er dette et godt sted å starte. Men dersom du ikke trenger dette, er den beste forsikringen for deg kanskje fra en helt annen aktør.

Det er nemlig veldig individuelt hva som er den beste forsikringen. Som et annet eksempel, er den beste forsikringen med deg som eier en bil til under 10,000 kr mest sannsynlig ansvarsforsikring. I motsetning til denne situasjonen, vil en person som har kjøpt ny bil til 500,000 kr helt sikkert mene at den beste forsikringen er den forsikringen som går under kasko eller superkasko.

Dette er nemlig relativt i forhold til hvilken verdi en behøver og mottar. Å betale et par hundre kroner ekstra i måneden, gjør i praksis en forsikring dyrere. Men dersom du mottar en verdi på det dobbelte ved utbetaling, kan altså ikke de to sammenlignes. Det er situasjonen som avgjør hva som er en billig forsikring, og ikke nødvendigvis prisen på forsikringen i seg selv.

Trenger du alle forsikringene?

Et legitimt spørsmål er om du trenger alle forsikringene. Det finnes i dag forsikringer for nærmest alt du kan tenke deg. Dette strekker seg fra tennene dine til kjæledyrene. Hvem trenger hvilke forsikringer egentlig? Trenger du alle forsikringene som du har? Det er viktig å analysere dette spørsmålet, da selvfølgelig utover forsikringer som boligforsikring og bilforsikring.

Tar en livsforsikring for eksempel, kan det virke noe poengløst å ha dette som en singel 20-åring. Det kan også virke noe meningsløst å ha en hundeforsikring på en hund som er veldig gammel, eller en innboforsikring som dekker eiendeler opp til en million, dersom du bare har noen titusener kroner i verdier. Her er det viktig å analysere hver enkelt forsikring, og hvor viktig denne er for deg.

Sett som en helhet, bør derimot forsikringer være normen. Det er fordi de gir deg en økt trygghet, samt sikrer økonomien din fremover. De færreste har god nok fleksibilitet til å kjøpe et helt nytt hus, reparere motorskader på bilen, eller betale en tannlegeregning på flere titalls tusen kroner. Da er det godt å ha en god forsikring som dekker deg i nettopp disse tilfellene.

Finn billig forsikring i dag!

Uansett hvor viktige de er, vil billige forsikringer være å foretrekke. Her kan du tenke over risikoen for at du blir utsatt for uhellet, i samspill med hva du faktisk må betale for dekningen. Noen ganger finner du ut at det neppe er verdt det. Men i de aller fleste tilfeller, vil du finne ut av at dette er en god ide, da du her minimaliserer din egen risiko for å måtte bære kostnaden.

Dersom du skal finne en billig forsikring, begynner arbeidet med å analysere markedet. Først og fremst skal du finne frem til forsikringer som møter de vilkårene du behøver. Sørg for eksempel for at boligforsikringen inneholder dekning mot vannskader. Hvis ikke, kan du alltids legge på tilleggsforsikring. Men da må kostnaden av denne inkluderes i sammenligningen med andre.

Når du har fått et helhetlig bilde av dekningene og prisen, kan du sammenligne. Her kan det potensielt være noen som er lavere i pris, men for den verdien du mottar, er det ikke sikkert at de relativt sett er noe billigere. Skal du finne en billig forsikring, bør den billige delen først og fremst være i henhold til verdien!

Klar? Til skjema!

sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

sett i gang