• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

 • Finn forsikringene du trenger

 • 100% Uforpliktende & Gratis

 • Få dekningen du trenger

 • Finn informasjonen du leter etter

 • Les erfaringer og skriv omtaler

Gjeldsforsikring

Uansett om du er enslig, har en partner, en stor eller liten familie, kan det i løpet av livet oppstå situasjoner, hendelser eller ulykker som snur hele tilværelsen på hodet. Hvis alt faller i gulvet er det viktig at man klarer å holde seg flytende økonomisk. Det er nemlig ofte slik at så lenge man er økonomisk trygg, vil andre kriser bli mye enklere å takle. Nettopp derfor kan en gjeldsforsikring være viktig å ha.

 

Hva er en gjeldsforsikring?

En gjeldsforsikring er en forsikring som kan være med på å sikre økonomisk sikkerhet i krisesituasjoner. Gjeldsforsikringer er på mange måter en slags fellesbetegnelse for forsikringer som dekker eventuell gjeld dersom man blir ufør, går bort eller av andre årsaker plutselig ikke lenger har mulighet til å betale ned forbrukslånet sitt.

Ved dødsfall er det svært vanlig at eventuell gjeld blir slettet dersom man har gjeldsforsikring. Ved uførhet er det derimot oftere slik at man får månedlige utbetalinger fra forsikringsselskapet i perioden man er registrert ufør.  

Det finnes flere typer gjeldsforsikring, men alle har til felles at de kan være med på å bidra til å lette en vanskelig situasjon, slik at den forsikrede eller de nærmeste rundt ikke må stå i en økonomisk krise.

Skal du tegne en gjeldsforsikring er det utrolig viktig at du setter deg inn i hva forsikringen dekker og innebærer. Da det finnes så mange ulike typer vil du tjene godt på å både sammenligne tilbud fra forskjellige forsikringsselskap, og selvsagt vite nøyaktig hva du får ut av den forsikringen du ender opp med å velge.

 

Derfor bør du ha gjeldsforsikring

Gjeldsforsikring, også kjent som dødsforsikring og uføreforsikring, gjør det som sagt lettere for folk å ha en stabil økonomi, selv om en ulykke eller krise plutselig skulle ramme dem. Det er flere gode grunner til at man bør tegne en gjeldsforsikring. En gjeldsforsikring kan for eksempel være god å ha dersom:

 

 • Du skulle dø som følge av en uforutsett ulykke. Med en gjeldsforsikring vil dine gjenværende slippe å måtte ta seg av din gjeld, og deres økonomi vil være sikrere.
 • Du plutselig skulle bli ufør.
 • Du plutselig skulle ende opp langtidssykemeldt.
 • Du plutselig skulle bli arbeidsledig.

 

Som allerede nevnt er gjeldsforsikringer svært ulike, og de inneholder forskjellige rammer og betingelser. Bruk derfor gjerne god tid på å finne ut nøyaktig hva du ønsker å forsikre deg mot – og velg den eller de typene forsikring som passer deg og din livssituasjon best.

Husk at der er en stor forskjell på hvilken situasjon du eller din familie kan sitte i når dere har behov for å benytte dere av gjeldsforsikringen. Dødsfall vil eksempelvis resultere i helt andre utbetalinger eller avgjørelser fra forsikringsselskapet enn uførhet, arbeidsledighet eller langtidssykemelding. De tre sistnevnte fører som regel til at man får en kompensasjon eller månedlig utbetaling over en lengre eller kortere periode, hvis man har tegnet en god gjeldsforsikring i forkant av dette.

 

Beste gjeldsforsikring

Hva som er den beste gjeldsforsikringen for deg og din familie vil variere basert på din livssituasjon, omstendighetene rundt din gjeld og hvordan du kan betjene gjelden. De fleste forsikringsselskap vil kunne gi deg ulike tilbud, og det vil være opp til deg å velge det du selv mener er den beste gjeldsforsikringen.  

Det er også mulig å kombinere sin gjeldsforsikring sammen med en annen type forsikring, som for eksempel en større livsforsikring. På den måten kan du sikre deg selv og dine nærmeste ved eventuelle uhell eller dødsfall.

 

Billig gjeldsforsikring

Mange lurer på om en billig gjeldsforsikring kan være bra. Her er svaret både ja og nei. Det spørs helt hva du selv mener er bra nok. Det er absolutt mulig å tegne en relativt billig gjeldsforsikring, men da er det ikke sikkert man får dekt alt man ønsker eller har behov for. En billig gjeldsforsikring vil som regel være ganske grunnleggende, men kanskje mangle visse fordeler og goder man kan få ved å betale litt mer.

Det er sjeldent lurt å velge forsikring kun basert på hvor billig den er. Derfor oppfordres man alltid til å lese nøye gjennom papirer og avtaler, før man signerer. Det er også svært lurt å undersøke konkurrerende forsikringsselskap før man bestemmer seg for hvem man vil ha gjeldsforsikring hos.

Internt i ett og samme forsikringsselskap kan det også finnes ulike varianter av gjeldsforsikring. Hvis du vet hvilket selskap du ønsker å kjøpe forsikring av bør du også undersøke hvilken forsikring her som vil fungere best for deg og din familie.  

 

Gjeldsforsikring pris

Som sagt vil prisen på en gjeldsforsikring variere basert på typen forsikring du velger. Prisen går også opp etter hvor mye du ønsker å kunne dekke. I tillegg er det vanlig med høyere priser dersom du anses som en risikokunde.

Dette betyr at forsikringsselskapet ser på deg og din situasjon som mer risikabel for dem å forsikre, da du kanskje har bakenforliggende sykdommer, har en historie som viser at du utsettes for ulykker oftere enn andre, eller kanskje dersom du har en risikabel jobb.

En person som allerede har vært alvorlig syk vil eksempelvis ofte måtte betale mer for sin gjeldsforsikring enn det en person som aldri før har vært syk må betale. Dette er gjeldende selv om du har blitt helt frisk og er i fin form på tidspunktet du signerer en ny gjeldsforsikring. Andre ting som kan ha en innvirkning på gjeldsforsikringsprisen din kan være:

 • Alder
 • Helse
 • Yrke
 • Livssituasjon
 • Fritidssysler som regnes som ekstremsport

Selv om priser på gjeldsforsikringer kan variere er det greit å huske at de ofte samsvarer med hva man vil ha dekning for i forsikringen. Jo mer du vil dekke, jo mer må du ofte betale.

 

Skaff deg gjeldsforsikring nå

En gjeldsforsikring er ikke noe absolutt alle bør ha, men visse grupper kan ha svært godt av slike forsikringer. Du trenger mest sannsynlig ikke en gjeldsforsikring dersom du er en ung student, men som voksen og yrkesaktiv kan det være fordelaktig å ha en gjeldsforsikring på plass. Har du i tillegg en familie å forsørge bør du utvilsomt vurdere en slik forsikring.

De med barn eller tenåringer i hus bør sette seg ned og tenke over hvilke forsikringer som kan være med på å støtte hele familien dersom noe skulle skje med deg. Har du en partner er det fint om dere snakker sammen om dette, slik at dere kan bli enige om hva som er fornuftig å investere i.

Før du tegner en gjeldsforsikring med et spesifikt forsikringsselskap bør du også se til at du har et sammenligningsgrunnlag på plass. Vurder alltid flere tilbud før du slår til, slik at du kan være sikker på at du faktisk har tatt det aller beste valget tilgjengelig for deg. Vær også klar over at det er fullt mulig å bytte forsikring og forsikringsselskap selv etter at man har bestemt seg.

Få nordmenn er flinke nok til å bytte sin forsikring regelmessig. Det er synd, da forsikringspriser varierer i stor grad fra år til år. Den gjeldsforsikringen valgte første gang du skulle kjøpe en slik forsikring er ikke nødvendigvis like god eller dekkende nå som den var da. Pass derfor på å alltid følge med på markedet, slik at du kan hoppe på et bedre tilbud dersom det skulle dukke opp.

få uforpliktende tilbud fra flere forsikringsselskap

Sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

finn billigste gjeldsforsikring nå