• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Livsforsikring

Ingen kan vite hva morgendagen bringer, livet er uforutsigbart og det er mye vi ikke har kontroll over. Selv om det er ubehagelig å tenke på, så kan alle bli rammet av en ulykke eller alvorlig sykdom. Skulle ulykken først være ute, er det viktig å sikre både deg og dine nærmeste.

Selv om dette er noe vi ikke går rundt og har i tankene hver dag, er viktig å tenke på hva som skjer med dine nærmeste om du skulle falle fra. Kommer du utfor en ulykke eller blir alvorlig syk, er sjansene store for at de etterlatte sitter igjen med gjeld på bolig, bil eller andre utgifter de nå må takle alene.

En livsforsikring kan være med på å skape en trygghet for både deg og dine nærmeste. En slik forsikring vil gi de viktigste i livet ditt en slags økonomisk trygghet om det verst tenkelige skulle skje. Mange tenker nok at de er godt nok dekket gjennom sine nåværende forsikringer og de forsikringene de får gjennom jobben. Men dette er ikke alltid tilfellet.

Selv om det kan være vanskelig å sette seg inn i en situasjon hvor det verst tenkelig har skjedd, er dette også noe som er lurt å tenke over. Her kan du se på din nåværende økonomi og gjeld, og spørre deg selv: Hvor lenge hadde du klart å leve slik du gjør nå, hvis inntekten din skulle bli redusert.

 

Derfor er livsforsikring viktig

En livsforsikring er en måte å ta vare på deg selv og dine nærmeste. Ingen kan vite hvordan livet utspiller seg, og din økonomiske situasjon kan fort bli endret drastisk over natten. En livsforsikring kan være en god trygghet, da den sørger for at livet ikke stopper opp grunnet en plutselig dårligere økonomi.

Mange opplever å måtte flytte når en ektefelle går bort, og dette er fordi de ikke lengre har råd til å betjene boliglånet sitt. Et boliglån blir gjerne kalkulert med tanke på at det er to stykker sin inntekt som skal betjene dette. Men om den ene inntekten forsvinner blir dette fort vanskelig.

De aller fleste familier har gjerne flere lån de betaler ned på hver måned. Dette kan være boliglån, billån, hyttelån og kredittkortgjeld. Skulle din eller en av dine nærmeste sin inntekt bli kraftig redusert, kan det fort bli vanskelig å betjene disse lånene. Det er her en livsforsikring kan være til god hjelp og gi deg økonomisk støtte gjennom den vanskelige tiden.

Når trenger du forsikringen?

Skulle du mot formodning falle fra og du har en livsforsikring, vil dette hjelpe dine nærmeste med å opprettholde sin levestandard. Dette kan for eksempel gjøres ved å bruke forsikringspengene til å redusere gjeld, og dermed står de sterkere stilt til å beholde bolig og andre eiendeler.

En livsforsikring er kanskje ekstra viktig for de som har barn eller andre som er avhengig av deres inntekt. Dette kan også gjelde en eventuell samboer eller ektefelle som er avhengig av en felles inntekt for å betjene lån. Har du mye gjeld kan det også være lurt å se på hvilke muligheter du har når det kommer til livsforsikring.

En livsforsikringer handler ikke bare om dødsfall, men kan også hjelpe i situasjoner hvor inntekten blir redusert grunnet sykdom eller andre ulykker. Blir du langvarig syk og må få trygd, kan det bli vanskelig å opprettholde levestandarden og inntekten din. Hvilket igjen kan gå utover eksisterende lån og skape en økonomisk utrygghet.

Når det gjelder forsikringer, skal vi ikke alltid ta det første og beste tilbudet. Det er mye konkurranse på forsikringsmarkedet, og alle selskaper ønsker å ha de beste vilkårene og de beste prisene. Dette kommer deg som kunde til gode, og det gjelder å tenke seg nøye gjennom før et endelig valg blir tatt.

 

Beste livsforsikring

Det finnes ikke et fasitsvar på hvilken livsforsikring som er den beste, men selvfølgelig finnes det ordninger som generelt har bedre vilkår enn andre. En forsikring er personlig, uansett hvilken type forsikring det er. En livsforsikring fungerer på samme måte som andre forsikringer, og du får et tilbud alt ettersom hvilken inntekt og helserisiko du har.

For å finne den beste livsforsikringen for deg, bør du først sette deg ned og tenke over hva du ønsker at forsikringen skal dekke. Du bør også tenke over hvilke vilkår du er på jakt etter, og hvilke faktorer du vil vektlegge. Hvis du synes det er vanskelig kan du tenke over hvem du ønsker at skal få erstatningen, eller for eksempel hvordan du ønsker at pengene skal bli utbetalt.

Videre kan det være lurt å tenke over hvilke ulykker du vektlegger mest. Er du mest engstelig for dødsfall eller alvorlig sykdom? Kanskje er det usikkerheter om hvorvidt familiens økonomi hadde tålt at noen ble arbeidsufør. Mange forlater nemlig arbeidslivet lenge før de er fylt 67, nettopp på grunn av uførhet. En forsikring med gode vilkår på dette punktet kan være med på å begrense inntektstapet.

Finn beste livsforsikring nå

Billig livsforsikring

Som med alt annet i livet, ønsker vi ikke å betale mer enn vi strengt tatt behøver – også når det kommer til livsforsikringer. Vi er selvfølgelig alltid på utkikk etter det billigste alternativet, og for mange gjelder dette også forsikringer. En billigere livsforsikring trenger ikke nødvendigvis bety at vilkårene er dårligere enn hos de dyrere selskapene.

Det finnes dog ikke et konkret svar på hva en billig livsforsikring er. Dette kommer nemlig helt an på hver enkelt. En forsikring kan være billig for deg, men samme forsikring kan være dyr for naboen. Her spiller personlig økonomi, eksisterende gjeld og familiens inntekt en stor rolle. Det er mange faktorer som spiller inn når det kommer til prisen på forsikringen.

Et godt tips er likevel å ikke bare velge en livsforsikring fordi den er billig. Husk at dette er forsikringen som kan redde familien om ulykken først skulle oppstå. Derfor det viktig å først og fremst vektlegge forsikringens vilkår, og gjerne lage et eventuelt budsjett på hvordan situasjonen hadde blitt om forsikringspengene ble utbetalt.

På denne måten kan du få et klarere bilde over hva forsikringen faktisk dekker, og hvordan du og dine nærmeste står stilt om den mot formodning skulle komme i bruk senere i livet. Som sagt behøver ikke det billigere alternativet nødvendigvis være dårligere, men her er det viktig å ikke se seg blind på prisen. Vilkår og betingelser burde spille den største faktoren, spesielt på en så viktig forsikring.

Flere ulike tilbud

Det aller beste tipset for å få den beste livsforsikringen, er å kontakte flere selskaper for tilbud. På denne måten kan du sammenligne prisene fra ulike selskap, og deretter velge det tilbudet som passer deg best. Det kan være store forskjeller på prisen, men husk også å vektlegge vilkårene.

 

Det kan være en idé å sette selskapene opp mot hverandre, og sammenligne de ulike tilbudene du har fått. Markedet er stadig i endring så det kan være lurt å jevnlig gå gjennom andre selskap for å se om prisene har endret seg. Et selskap som kan love forsikringsordninger med stabile og gunstige priser over lengre tid, vil være et godt valg.

Etter du har funnet ut hvilke vilkår du er på jakt etter, og hvilke faktorer du vektlegger, da kan du begynne å lete etter den beste livsforsikringen. Her anbefales det å se hva markedet har å tilby, og deretter kontakte de selskapene som har forsikringsordninger du synes ser interessant ut for dine behov og din økonomi.

Livsforsikring pris

Som med alt annet i livet, er det også ulike priser på livsforsikring. Ettersom prisen kommer an på din personlige økonomi, ligger det ikke et fasitsvar på hva forsikringen vil koste ute på nettet. Den eneste måten å få et konkret svar på dette, er å kontakte en rådgiver fra et forsikringsselskap, og på den måten få et skreddersydd tilbud.

Hvis du er interessert i å vite omtrentlige priser, finnes det dog kalkulatorer der ute som kan hjelpe med dette. Mange forsikringsselskaper vil ha beregningskalkulatorer på sine nettsider, og her kan du få en viss peiling på hva en livsforsikring hos det eventuelle selskapet vil komme på. Dette kan være lurt for de som ikke har så mye peiling på hva prisene generelt ligger på.

Det er også veldig viktig å huske på at disse beregningskalkulatorene bare er veiledende. De kan ikke love at prisen blir nøyaktig slik som de kalkulatoren viser. Den eneste måten å få et konkret prisoverslag på, er å kontakte en rådgiver og deretter høre hvilke tilbud som finnes for akkurat deg og din økonomi.

Livsforsikring kostnader

Kalkulatorene vektlegger kun et par grunnleggende faktorer. Dette kan for eksempel være din årlige inntekt, din eksisterende gjeld og alder. En rådgiver vil også se på din helsehistorikk, noe som kan ha en stor innvirkning på hva prisen vil komme på. Har du vært syk før eller uføretrygdet? Har du sykdom i familien? Hvordan er din generelle helse, og røyker du? Dette er spørsmål rådgiveren vil se på før et tilbud blir gitt.

En prisberegning er altså bare veiledende, og kan ikke gi deg en bindende sum. Den kan for eksempel si at forsikringen er billigere enn hva den egentlig vil komme på, men den kan også gi deg et dyrere overslag enn hva realiteten er. Men, dette kan altså være en grei måte å få en viss pekepinn på hvor omtrent prisen vil ligge.

Ta gjerne en prat med venner og familie, og forhør deg om hvilke livsforsikring de har. Her kan du også få høre om erfaringer fra ulike selskaper, noe som kan være til stor hjelp om du er ute etter en livsforsikring for første gang. Husk alltid at en livsforsikring er personlig, så selv om et tilbud er bra for din venn, er det ikke nødvendigvis det beste for deg.

 

Hva bør en livsforsikring inneholde?

Hvis du er på jakt etter en livsforsikring for første gang, kan det være vanskelig å vite akkurat hva en slik forsikring burde innebære. Det er ikke alltid lett å vite akkurat hva en kan forvente ut av en forsikring, men dette er noe du lett kan finne ut av. Om du ikke selv vet hva du er ute etter, kan det være lett å velge en ordning som ikke nødvendigvis er den beste for deg.

Kvier du deg for å kontakte ulike forsikringsselskaper, kan du ofte få et godt overblikk ved å gå inn på nettsidene. Her vil det ofte stå en kort oversikt over hva de kan by på, og i hvilke tilfeller en forsikringsordning fra dem kan komme deg til nytte. Skriv gjerne ned hovedpunktene fra ulike selskaper, og gå gjennom dette til slutt.

Det er alltid lurt å sammenligne tilbud, og dette gjelder også livsforsikringer. Jo mer du undersøker hva som finnes på markedet, dess større sjanse er det for at du finner den livsforsikringen som passer deg best. De fleste nettsidene vil ha et kjapt overblikk, i tillegg til mer utfyllende vilkår og betingelser.

Mange tar helsen for gitt, men dette er noe vi ikke burde gjøre. Har du flere som er avhengige av deg og din inntekt, kan en livsforsikring være avgjørende for deres fremtid. Skulle inntekten din bli halvert, eller skulle du falle fra, kan dette få store økonomiske konsekvenser for de etterlatte.

 

Vanlige punkter i forsikringen

Selv om det ikke finnes et konkret svar på akkurat hva en livsforsikring bør inneholde, er det et par punkter du likevel kan se etter. Det første er dødsfall – hva bør egentlig en livsforsikring gi deg om du eller dine nærmeste skulle falle fra? Som regel vil de etterlatte få en engangsutbetaling som følge av ulykke eller sykdom.

 

Det neste punktet er uførhet. Her bør du se på hva forsikringsselskapet kan gi deg om du skulle bli syk eller havne i en ulykke, og ikke lengre kan jobbe under lengre tid. Noen selskaper tilbyr en ordning som gir deg månedlige utbetalinger om dette skulle skje deg. På den måten blir du kompensert for inntektstapet ditt, og du står gjerne sterkere stilt enn om du får vanlig uføretrygd.

Det neste og siste punktet du bør se etter, er hva forsikringen dekker angående alvorlig sykdom. Skulle du bli alvorlig syk over lengre tid, kan utgiftene fort bli store og inntektene små. I denne kategorien finnes det ulike alternativer, alt ettersom hva forsikringsselskapet har å by på. Noen gir deg et skattefritt engangsbeløp, men dette varier.

 

Livsforsikring vilkår

Skulle du bli langvarig syk og på grunn av dette ikke klare å jobbe over en lengre periode, kan det bli økonomisk tungt for både deg og familien. Hvis de felles inntektene blir halvert, kan det være vanskelig å betjene lån og samtidig leve som normalt. En livsforsikring kan være der og gi deg en økonomisk frihet, samtidig som du kan opprettholde din nåværende levestandard.

Har du et spesifikt ønske om hvem som burde få utbetalingene, bør du sjekke om dette er noe forsikringsselskapet tilbyr. Av og til går dette nemlig automatisk til samboer eller ektefelle, men har du andre ønsker bør du se etter fleksibilitet her. Som regel står de etterlatt fritt til å disponere utbetalingen, men mange velger å bruke denne til å betale ned på gjeld.

Det er også noen forsikringsselskaper som kan tilby en ordning hvor du får et engangsbeløp om du blir ufør. Det er dog ikke alle selskaper som tilbyr dette, og det er visse krav du må oppfylle for å kvalifisere deg til den utbetalingen.

 

Finn livsforsikring nå!

Noen forsikringer er viktigere enn andre, og det kan være vanskelig å prioritere de forsikringene vi ikke tenker på til vanlig. Har du en bolig og en bil, er det oftere lettere å tenke på disse forsikringene, ettersom dette er eiendeler du ser hver dag. I en hektisk hverdag kan det dog være lett å overse den viktigste forsikringen av alle, nemlig den som forsikrer livet ditt.

En livsforsikring er der for å gi deg og dine en økonomisk trygghet, om du skulle falle fra eller havne i en ulykke. En livsforsikring er til for de som ønsker å sikre sin familie eller ektefelle økonomisk, om det utenkelige skulle skje. En slik forsikring kan også sikre partnere og samboere.

En livsforsikring er kanskje ekstra viktig for de av oss som har faste utgifter, gjeld og lån – og dette er noe de fleste av oss har. For hva skjer om du plutselig skulle få en begrenset inntekt? Dette er noe mange av oss ikke tenker mye på i hverdagen, men sannheten er at en ulykke kan ramme alle, når som helst og uten forvarsel.

En livsforsikring sørger for at livet til de etterlatte ikke stopper opp grunnet dårlig økonomi. Det kan også være en måte for deg å opprettholde din levestandard om din inntekt skulle bli lavere. Forsikringer er viktig, men den som forsikrer livet ditt er kanskje den viktigste av alle.

Få uforpliktendet tilbud fra flere leverandører nå!

Sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

finn billigste livsforsikring nå