• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Guide til bilforsikring bonus

Forsikring er en viktig ordning. Spesielt viktig er nok bilforsikringen din, da dette ofte skjer ulykker med bilen. Fra å rygge speilet ditt inn i siden av garasjedøren, til å havne i et totalvrak, er det mange former for ulykker her. Og det kan bli ekstremt dyrt å reparere en bil, selv for et speil som faller av. Nettopp derfor er det så nyttig å ha en god bilforsikring som dekker mye av det økonomiske tapet.

Men naturligvis er det ikke så mange som er fornøyd med å betale regningen til bilforsikringen måned inn og måned ut. Spesielt kjedelig er det å betale denne dersom du er en av de mange som aldri en gang bruker forsikringen. Da er det derimot mulig å dra nytte av det som heter bilforsikring bonus. Dette er en ordning som alle brukere av bilforsikring på en eller annen måte kan dra nytte av.

Uansett om du er en 18 år gammel gutt, eller en 80 år gammel bestemor, vil forsikringsselskapet gi deg en bilforsikring bonus. Denne reduserer selvfølgelig kostnaden din med en rabatt, men det er viktig å poengtere at alle de andre faktorene fortsatt spiller inn på sluttprisen. En rabatt på bonusen vil unektelig gi en lavere pris, da med reduksjoner på helt opptil 75 % av originalprisen.

Men hvordan fungerer egentlig en bilforsikring bonus? Mange har ikke en anelse om hvordan bonusen fungerer, bortsatt fra at en får bedre bonus om en klarer å unngå ulykker der en selv har skylden. For å oppklare de mange misforståelsene som oppstår rundt bilforsikring bonus, skal vi i denne artikkelen gå nærmere inn på emnet.

Bonus bilforsikring

Bonus på bilforsikring er ikke så komplisert som mange nok tror at det er. Løsningen er ganske enkelt forklart en rabatt som gis til de som tegner en forsikringspolise og unngår å bruke den. I praksis vil dette si at en unngår å havne i ulykker. Nærmere bestemt er det her snakk om ulykker der du har skylden. Dersom en bil suser inn i deg og hadde kjørt på rødt lys, får ikke du en smekk på bonusen.

Systemet varierer fra forsikringsselskap til forsikringsselskap, men det er vanlig å starte med i underkant av 50 % bonus. Det vil si at selskapet med andre ord setter sin lit til den gjengse sjåfør om at de ikke skal havne i mange ulykker, da folk flest tross alt sjeldent havner i alvorlige ulykker. Denne bonusen kan gå både opp og ned ettersom en havner i forskjellige ulykker i løpet av polisen.

Dersom en klarer å holde seg unna ulykker en selv forårsaker, vil forsikringsselskapet belønne deg med økt bonus. Dette er en gradvis prosess, der en gjerne legger til omtrent 10 % i rabatt hvert år, til en når rundt 70 %. Hos de fleste stopper da økningen opp i noen år, før en til slutt kan komme til 75 % rabatt, som gjerne er det høyeste bilforsikringen vil stige til i rabatt for folk flest.

Løsningen kan vise seg å være veldig gunstig økonomisk, spesielt dersom en eier og forsikrer en dyrere bil. Er bilen bare verdt rundt 10,000 kr, er nok ansvarsforsikring best. Men dersom du skal ha en ny og dyr bil, må du minimum ha kasko for å sikre deg økonomisk. Da er det praktisk å vite at du kan benytte deg av en flott bilforsikring bonus, som helt garantert vil spare deg flere tusen kroner årlig.

Bonustap ved skade

Merk derimot at det alltid er et bonustap ved skade. Dette er en løsning selskapene har satt i verks for å gjøre folk mer oppmerksomme. En vil jo uansett ikke havne i en ulykke, men en blir statistisk sett enda litt mer oppmerksom når det er ekstra insentiver i spill. For forsikringsselskapet, lønner det seg at kundene ikke bruker forsikringen overhodet, og det er nettopp derfor bonusene brukes.

Når du havner i en ulykke og skader bilen, vil dette koste forsikringsselskapet. Og nettopp derfor straffer de deg med en reduksjon i bonusen. Dermed henter de inn kostnadene sine ved hjelp av å gi deg dårligere betingelser. Dette er for så vidt en rettferdig og ålreit måte å gjøre det på, fremfor å måtte skru opp prisen litt for alle sammen hver gang ulykkene forekommer.

Noen forsikringsselskap tilbyr det som heter maks bonustap ved skade. I praksis innebærer det at en fastsatt prosent i bonustap vil forekomme ved skader på bilen. Ofte er denne satt til 10 %. Dermed vil du altså ikke miste mer enn disse 10 % i bonus per ulykke, uansett om bilen skulle bli et totalvrak. Fordelen med dette er selvfølgelig den fleksibiliteten en får ved å vite at skaden ikke blir enorm.

10 % i bonus kan derimot bety en god slant med penger om du har god forsikring på en dyr bil. Forsikrer du for eksempel en sportsbil, kan 10 % rabatt fort ligge på mellom 2,000 kr og 3,000 kr årlig. For en mindre verdifull bil, vil det i stedet være snakk om bare noen hundrelapper i skade. Disse er greit å spare, og ingen vil jo havne i ulykker, men heldigvis er det ingen krise å miste denne bonusen.

Best bonus for bilforsikring

Best bonus for bilforsikring får du altså ved å unngå å havne i selvforskyldte ulykker. Det er ingen tap på bonusen dersom noen treffer deg i trafikken, men smekken på fingeren er altså aldri så liten når du har skylden. Merk at dette kommer i tillegg til egenandelen din. Det er alltid lurt å sjekke nøye etter hvem som har de beste bonusene for bilforsikring, da det er en del å spare her.

Kanskje er ett forsikringsselskap rimeligere i måneden første året, men dersom bonusøkning går raskere hos et annet selskap, er det ikke umulig at de er billigere i lengden. Dette illustrerer hvordan en bør se nærmere på faktorene ved valg av bilforsikring, da det er veldig mye å ta høyde for her. Prisen her og nå kan være påvirket av kampanjer, og den kan lyve med tanke på bonuser.

Se også nærme på hvilke vilkår selskapet har i henhold til maks bonustap ved skade. Her er det som nevnt tidligere 10 % som gjerne er satsen hos de fleste, men denne er på ingen måter garantert. Dersom du føler det er behov for det, bør du finne frem til den aktøren som har best ordninger med lave maks bonustap, slik at du er sikret å kunne holde din bonus høy med årene, selv ved ulykker.

Bonusen er derimot ikke det viktigste ved en bilforsikring. Hvor mye du får dekket, hva prisen havner på, og faktorer som kundeservice, må også tas høyde for. Her er det viktig å sammenligne bilforsikringer godt opp mot hverandre, noe vi skal komme nærmere inn på senere i denne artikkelen.

Kan du overføre bonus på bilforsikring til barn?

Spørsmålet om hvorvidt du kan overføre bonus på bilforsikring til barn, er et veldig legitimt spørsmål. Barna betaler tross alt mye mer enn foreldrene i bilforsikring, og da spesielt yngre menn. Opp til 25 år, er satsen en god del høyere, før den for voksne mennesker går ned betraktelig. Dette handler om at voksne er mye mindre sannsynlig for å være utsatt for ulykker, da de er mer forsiktige.

Dersom du allerede hjelper ditt barn med betalinger på bilforsikringen, kan det være naturlig å spørre seg om bonusen kan overføres. Dessverre kan ikke bilforsikring bonus overføres til barna dine. Det går derimot an å overføre denne bonusen til sin ektefelle eller samboer. Denne prosessen er faktisk rimelig enkel. Du kan også overføre bilforsikring bonus til andre selskap og nye biler.

Skal du hjelpe barna dine, er det nok best å heller registrere deres bilforsikring i ditt navn. Da løper du selvfølgelig risikoen for at de skader bilen sin og gir deg et bonustap. Det er allikevel økonomisk sett best å inkludere barna på bilforsikringen, til de altså fyller 25 år. Da vil deres satser gå betraktelig ned. Du kan legge deres bil under samme bilforsikring der du for eksempel har 70 % bonus.

Overfør bilforsikringsbonus til nytt selskap

Overføring av bilforsikringsbonus til nytt selskap er altså også mulig. Dersom du ønsker å bytte bilforsikring i dag, er det helt naturlig å tenke at du ikke ønsker å tape bonusen du har opparbeidet deg. Heldigvis er det ikke slik forsikringsselskapene fungerer, og de lar deg overføre den bonusen du har opparbeidet, så lenge bonusvilkårene står i stil med det nye selskapets betingelser.

Har det nye selskapet en maksbonus på 70 % for eksempel, er det denne du får, og ikke de 75 % du hadde hos tidligere leverandør. Dette kan for øvrig være lurt å se nærmere på når du vurderer alternativene dine, da en liten nedgang i bonusen, potensielt kan gjøre at den forsikringen som har en lavere pris, faktisk ender opp med å bli dyrere enn hva du hadde.

Overføringen i seg selv er veldig enkel, og det nye selskapet du tegner forsikring med vil hjelpe deg her. Det er kun noen få dokumenter relatert til din skadehistorikk som skal innhentes, og din involvering i prosessen er helt minimal. Det å bytte forsikring i seg selv er for så vidt mye enklere enn det folk flest tror, slik at dette absolutt kan lønne seg å se nærmere på.

Hvordan sjekke bonusen?

Du kan sjekke bonusen på din bilforsikring akkurat når du måtte ønske det. Allikevel er det mange som ikke er klar over hvordan en gjør dette. Enkelte selskap gir deg en oversikt på fakturaen din, der det står skrevet på nøyaktig hvilken bonus du har. Det er allikevel selvfølgelig ikke alle som har papirfaktura i dag, eller e-faktura for den saks skyld, og betaler gjennom avtalegiro.

Dersom du er en av disse, er du nødt til å gå til forsikringsselskapets hjemmesider og logge deg inn på din konto. Her vil prosessen variere fra selskap til selskap naturligvis, men det er vanligvis ganske enkelt å se gjennom hvordan bonusen din ligger an. Inne på kontooversikten er det nemlig som oftest en egen seksjon som både forklarer og viser frem bonusen din hos selskapet.

Beste vei til billig bilforsikring

En god bilforsikring bonus er den beste veien til en billig bilforsikring. Naturligvis er det fortsatt andre faktorer som spiller inn, men er du flink i løpet av de første 5 årene med din forsikring, gir de fleste deg 75 % rabatt i årene fremover. Skulle du holde deg uten ulykker gjennom hele perioden, sparer du enormt mye penger i det lange løp. Selv bare en liten skade gir ikke et stort bonustap.

Når du skal sammenligne bonusordninger, noe vi går nærmere inn på i neste avsnitt, er det derfor lurt å se på bonusalternativene. Disse er vanligvis noenlunde de samme, men et par prosenter kan gjøre utslag, spesielt om det er en god forsikring på en dyr bil. Se derfor ekstra nøye etter på dette neste gang du sammenligner bonusordninger.

Sammenlign bilforsikringer

Som nevnt er bonusordningene viktige å sammenligne. Videre skal du også gjerne sammenligne sluttpris, kundeservice, og pålitelighet for eksempel. Sluttprisen må du derimot inkludere bonusen på, og her er det viktig å finne startbonusen, samt progresjonen fremover uten skader. Du må også finne maks bonustap ved skade.

Dessuten skal gjerne kundeservice og pålitelighet også sammenlignes. Du kan se referanser og tilbakemeldinger for selskapet i sosiale medier og på deres hjemmeside. Det er viktig å få god innsikt i hvordan selskapet faktisk presterer når ulykken inntreffer og du trenger utbetalingene dine.

Finn din bilforsikring i dag!

Bonus til bilforsikring er unektelig viktig, men det er bare en av mange faktorer å se etter. Skal du finne en optimal bilforsikring, er det viktig å få en god oversikt over de mange faktorene og hvordan selskapene stilles opp mot hverandre.

Dersom du tar deg av sammenligningen, lar du selskapene kjempe om deg og ikke omvendt. Dette kan føre til betraktelig lavere priser på forsikringen din, samt bedre avtalevilkår. Det er kun når du får en god oversikt at du virkelig kan si deg fornøyd med ditt sluttvalg

uforpliktende sammenligning

Sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

finn beste bilforsikring nå

Relaterte sider