• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Forsikring ADHD

ADHD er en diagnose av barn som har konsentrasjonsvansker. Denne diagnosen gjør det blant annet ofte vanskelig for barnet å konsentrere seg i skolearbeidet, men det kan også føre til flere hendelser hjemme. Det å være forelder til et barn som har ADHD er ikke alltid like enkelt.

Derfor er forsikring som dekker ADHD, da gjennom en såkalt barneforsikring, et valg mange foreldre tar. Det vil si, de velger barneforsikring for å sikre seg mot hele spekteret, men ADHD er en av mange sykdommer og lidelser som dekkes på listen. I denne artikkelen ser vi nærmere på forsikring som dekker ADHD.

Barneforsikring dekker ADHD

Som nevnt er det barneforsikring som dekker ADHD. Denne forsikringen kan også dekke alt fra lett astma til alvorlige lidelser. Fordelen med en slik forsikring er at en kan sikre seg mot de kostnadene som staten ikke dekker. Dette kan være en hel del kostnader.

Barneforsikring som dekker ADHD, kan fås hos de fleste store forsikringsselskaper. Det er her ingen spesifikke forsikringer vanligvis, og som nevnt faller det gjerne bare under barneforsikring som en helhet. Ser du denne forsikringen, kan du dermed være ganske sikker på at den dekker deg.

Offentligheten dekker ikke alt

Mange er av den forståelse at offentligheten dekker alle utgifter relatert til barnas helse. Selv om det norske systemet er helt fantastisk i henhold til de internasjonale standardene, er det flere kostnader som ikke dekkes. Her er selvfølgelig de aller dyreste dekket, men mange små kostnader bygger på.

For eksempel er transport til og fra institusjoner ikke dekket. For familier med mindre inntekt, slik som aleneforsørgere for eksempel, kan dette fort bli dyrt. Er institusjonen langt unna, og det må regelmessig besøkes denne, kan kostnadene til transport fort vise seg å bli høye.

Det samme gjelder kostnader som er tilknyttet undervisning. Her tenker de fleste nok at skolesystemet tar seg av barn med ADHD, men det er dager der konsentrasjonen simpelthen ikke taler for en dag i skolegården. Da kan hjemmeundervisning være aktuelt, men det kan bli dyrt.

Økning i stønaden

Foreldre som har barn med ADHD, søker vanligvis etter stønad fra staten. Denne stønaden skal dekke de kostnader som oppstår som følge av at barnet har ADHD. Som nevnt ovenfor, dekker altså staten ikke alt relatert til behandling. Dette gjelder også for mange familier i henhold til vanlig stønad.

Derfor er det gunstig at en barneforsikring som dekker ADHD hjelper til med å øke stønaden. For aleneforsørgere igjen er dette en gunstig hjelp. Muligens kan barnet med ADHD føre til at en blir utslitt selv og ender opp med å slite i jobben. Da er det gunstig å få ekstra hjelp fra forsikringen.

Det er dessuten også verdt å merke seg at forsikringsselskapene gjerne tilbyr en hjelpetelefon eller alternativer til dette. God rådgivning er viktig, både for barna og foreldrene. Når barna kommer i tenårene er det kanskje spesielt viktig å ha noen å snakke med om deres situasjon med ADHD.

Velg en barneforsikring i dag

En barneforsikring kan være et veldig godt valg for din familie. Denne forsikringen sikrer nemlig at barna i familien får den hjelpen de trenger, uten at det skal bli en økonomisk byrde for familien. Skulle barnet ende opp med ADHD, vet en av erfaring at dette fort kan bli en høy kostnad.

Da er det et viktig poeng at barneforsikring er en forsikring som dekker ADHD. Du trenger ikke lete etter en spesifikk forsikring, eller jobbe med å integrere dette. Forsikringen dekker dette automatisk, i tillegg til en rekke andre sykdommer og lidelser. Den er dermed et veldig klokt valg!

Klar? Til skjema!

sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

sett i gang