• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Forsikring autisme

Autisme er en diagnose som kan spenne veldig bredt, fra fullt fungerende til personer som trenger kontinuerlig oppfølgning for hverdagslige formål. Jo mer en beveger seg mot den mer ekstreme enden av skalaen, jo større vansker blir det både for et barn og familien rundt.

Disse vanskene kan manifestere seg både i skole og i hverdagen, og det kan bli store økonomiske kostnader. Nettopp derfor er forsikring som dekket autisme så viktig å ha. Dette kan en få gjennom en barneforsikring, som for øvrig dekker mange andre lidelser og sykdommer også. I denne artikkelen ser vi nærmere på forsikring som dekker autisme.

Barneforsikring dekker autisme

Autisme er i dag dekket som en diagnose av barneforsikring. Dette er som nevnt ovenfor en forsikring som dekker flere diagnoser, sykdommer, og lidelser. Her er spennet bredt, fra mindre alvorlige diagnoser, til livstruende sykdommer. Dette er en veldig gunstig forsikring.

Barneforsikring kan du få hos de aller fleste forsikringsselskaper, og du trenger ikke be helt spesifikt om at forsikringen skal dekke autisme. Dette er nemlig gitt under forsikringen hos de aller fleste selskapene. Dermed kan du mest sannsynlig bare velge barneforsikring om du ønsker en forsikring som dekker autisme.

Der offentligheten ikke strekker til

I Norge er vi velsignet med ett av de beste systemene for helse i hele verden. Andre land misunner vårt system, der mange tenker at alt er gratis. Selv om staten riktignok dekker mye, fra sykehusbesøk til assistenter i skolen og lignende, finnes det også flere ting som staten ikke dekker for familien.

Har en et barn med autisme oppdager en fort behovet for en forsikring som dekker autisme. Ett av mange eksempler er transportering, der en ofte skal få barnet til diverse institusjoner. En betydelig distanse, samt frekvente besøk, kan fort vise seg å bli en høy kostnad for familier med lav inntekt.

I skolesammenheng kan det også oppstå en rekke forskjellige kostnader. Et godt eksempel er de dagene hvor en simpelthen ikke får barnet på skolen, og en må gjennomføre hjemmeundervisning. Her må tross alt også foreldrene holde seg hjemme. Forsikring som dekker autisme, er da gunstig å ha.

Offentlig stønad pluss litt til

Det offentlige gir stønad til alle familier som søker om det for barn med autisme. Dette er en naturlig stønad å søke for å få den støtten en måtte trenge til å dekke flere økonomiske kostnader. Allikevel er naturligvis ikke denne støtten helt ubegrenset. Den dekker ikke alle kostnader en har rett og slett.

Barneforsikring som dekker autisme, kommer her som et veldig gunstig tillegg for nettopp disse familiene. Det er en ordning som gir foreldrene, eller potensielt aleneforsørgeren, ekstra fleksibilitet. Dette er veldig gunstig i situasjoner der autismen er så ekstrem at foreldrene selv sliter i egen jobb.

Inntekstfrafallet kan være tøft å bære, og situasjonen i seg selv er alltid krevende. Derfor har mange forsikringsselskap også valgt å sette opp hjelpelinjer samt alternativer til dette. Rådgivning kan være veldig godt å ha når en har et barn med autisme, slik at dette er et populært alternativ.

Finn din barneforsikring

Enten du allerede har barn, eller skal ha barn snart, er det lurt med barneforsikring. Dette er en stor reduksjon av den økonomiske risikoen som det å få barn jo er. En vet aldri for eksempel om en kommer til å ha barn med autisme, samt de kostnadene dette medfører.

En forsikring som dekker autisme, slik som barneforsikring, er i disse situasjonene meget gunstig å ha. Det finnes flere forsikringsselskap som tilbyr denne, slik at det alltid er lurt å sammenligne godt. Uansett vil barneforsikring være et flott grep for deg som har eller venter barn.

Klar? Til skjema!

sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

sett i gang