• Spar tid & penger ved å sammenligne avtaler

  • Finn forsikringene du trenger

  • 100% Uforpliktende & Gratis

  • Få dekningen du trenger

  • Finn informasjonen du leter etter

  • Les erfaringer og skriv omtaler

Forsikring radon

Radon er en helt naturlig gass som kommer gjennom berggrunnen. Gassen er derimot helseskadelig i større volum, og derfor blir nordmenn påminnet til stadighet om å sjekke sine radonnivåer i boligene. Dette er viktig for inneklimaet. Men hva skjer når en måler høye nivåer, og hvem er egentlig ansvarlig?

Det er et legitimt spørsmål om det finnes en forsikring som dekker radon. Dette er tross alt en naturskade, slik at det kan være naturlig å tenke at den skal gå inn under en slik forsikring. I denne artikkelen skal vi se nærmere på om det finnes en forsikring som dekker radon i din bolig.

Derfor dekker ikke disse forsikringene radon

Først og fremst er det verdt å poengtere et par misforståelser rundt hvilke forsikringer som mange tror at dekker radon. De mest naturlige er nok boligforsikring og innboforsikring. Sistnevnte er ikke aktuell, da innboforsikring bare dekker gjenstander. Radon er ikke en gass som dekker gjenstander.

Boligforsikring er heller ikke aktuell, da denne dekker skader og tyverier relatert til boligen. Radon er som nevnt ikke en gass som skader gjenstander eller byggemassen. Det er nettopp av denne grunnen at radon befinner seg i et litt merkelig sted der tilsynelatende de mest åpenbare forsikringene ikke gjelder.

Det samme gjelder til og med naturskadeforsikring. Denne forsikringen er tross alt rettet mot å dekke naturlige katastrofer, fra jordskjelv til hagl. All skade på boliger, biler, og båter for eksempel, dekkes av naturskadeforsikring. Men igjen er altså radon ikke en gass som vil skade noen av dine eiendeler.

Eierskifteforsikring kan dekke radon

Det er altså ikke mye håp i å finne en forsikring som dekker radon dersom du allerede har bodd i huset ditt en stund. Men hva om du akkurat har flyttet inn i en ny bolig, og resultatene av en radon-måling viser at verdiene er meget høye? Det avhenger av hva tidligere eier har kommunisert i prospektet.

Siden det å måle, utføre avsug av grunnen, samt sette inn et radonsystem, vanligvis koster en god del penger, er det lurt å se etter sine rettigheter her. Dersom tidligere eier ikke har informert om radonnivåene, kan du nemlig gjennom eierskifteforsikring gå til sak, der forsikringen vil dekke advokatkostnader.

Igjen er det derimot ikke en forsikring som dekker radon i sin direkte forstand. Dette finnes nemlig ikke i Norge i dag, da radon som nevnt skader personer og ikke gjenstander og eiendeler. En kan allikevel selvfølgelig tegne helseforsikringer som kan være med på å dekke behandling som følge av skader.

Lønner forsikring som dekker radon seg?

Forsikring som dekker radon direkte, finnes altså ikke. Du kan tegne helseforsikring, livsforsikring, behandlingsforsikring, og flere forsikringer som er relatert til din helse. Disse er det uansett lurt å tegne, i den grad at de dekker flere tilstander som er langt mer sannsynlige å støte på enn det radon er.

Skal du kjøpe et hus, er det alltid lurt å etterspørre radonverdier. Har du ikke gjort dette, kan det fortsatt være at eierskifteforsikring dekker dine advokatkostnader, dersom du ønsker å ta situasjonen til rettssystemet. Kanskje mer sannsynlig er det at tidligere eier vil ønske å investere i utbedringen.

Husk å sammenligne forsikringer

Uansett hvilke forsikringer du tegner som kan dekke din helse og eiendomskjøp for eksempel, er det viktig å sammenligne godt. Da finner du nemlig de mange betingelsene som er involvert i hver og en forsikring.

Dessuten får du innsikt i hva prisforskjellene er mellom de mange aktørene i markedet. Flere nordmenn betaler i dag altfor mye for sin forsikring. Ved hjelp av en grundig sammenligning, kan en få et resultat en blir mer fornøyd med.

Klar? Til skjema!

sammenlign forsikringer

Gratis, Uforpliktende & Enkelt

1

Fyll ut skjema

Start med å fylle ut skjema. Velg forsikringer du ønsker tilbud på.
Det tar 2 minutter. 

2

Forsikringsselskapene konkurrerer om deg

Få tilbud fra flere forsikringsselskap. Selvfølgelig både uforpliktende og gratis.

3

Velg beste tilbud (eller la være)

Du står nå fritt til å velge det tilbudet du syntes var best. Dersom ingen av tilbudene falt i smak står du fritt til å takke nei til alle.

sett i gang